Ønsker en slutt på byggefeil

Ønsker en slutt på byggefeil

Byggefeil er et kjent problem som fører til store utgifter og tar mye tid. Torsdag samlet hele næringskjeden seg for konferansen "Rett med en gang". Her ble det diskutert hvilke grep som måtte til for å få til akkurat dette, og hvordan samarbeidet mellom aktørene må styrkes.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

HVEM HAR ANSVAR FOR GRENSESNITTENE? 

Rett med en gang-konferansen ble arrangert av Integra, Grønn Byggallianse, Enova, Norsk Eiendom og NGBC. Formålet med konferansen var å rette blikket mot gode virkemidler for å få tekniske løsninger innen energibruk, miljøavtrykk, inneklima og komfort til å fungere sammen.

En tilbakevendende faktor under konferansen var grensesnittene. Hvem har egentlig ansvaret for disse?

Mange av deltakerne opplever at alle aktører forlater prosjektet i den oppfatning av at de jobben sin og utført det som var bestilt. Likevel oppleves det alt for ofte at bygget ikke fungerer ved innflytning.

Mange aktører har en tendens til å kun fokusere på sitt fag, uten å ta hensyn til hvordan dette fungerer i sammenheng med andre fag. Dette skaper store problemer for byggherre som sitter igjen med regningen på byggefeilene dette fører til. Derfor er det ønskelig med en som er ansvarlig for grensesnittene i byggeprosjekter.

BEHOV FOR ØKT KOMPETANSE 

For å få en bedre forståelse av grensesnittet er det behov for en sterk økning i kompetansenivået til tekniske leverandører og entreprenører.

Teknologien har utviklet seg raskt, og det er utfordrende å sette seg inn i både egenskapene til sine egne produkter i tillegg til hvordan de fungerer med andre løsninger.

Dersom et ventilasjonssystem ikke er kompatibelt med en annen teknisk løsning i bygget må dette informeres om og dokumenteres før det installeres i bygget.

Dette er utfordrende å ha en god oversikt over, noe som ofte fører til at innflytningsmulighetene blir utsatt i lang tid og utgiftene blir skyhøye.

ALLE MÅ INN FRA BEGYNNELSEN 

I utlandet er prosjekteringen svært viktig. Man planlegger alt ned til minste detalj før første spiker slås inn.

I Norge har vi en tendens til å starte byggeprosessen før alt er planlagt. Dette gjør at mange aktører kommer for sent inn i prosjektet.

Det er et stort behov for å ha alle involverte med rundt bordet fra begynnelsen av prosjektet.

Vi ser tydelig at de prosjektene med størst suksess og minst byggefeil, er de hvor tekniske leverandører og andre underentreprenører har sittet rundt bordet sammen med arkitekt, entreprenør, byggherre og til og med leietakere, helt fra starten av planleggingen.

Involvering av alle fag tidlig i prosjektet vil kanskje gjøre planleggingsfasen dyrere og mer tidskrevende, men dette vil også spare prosjektet for byggefeil, dårlige løsninger og bortkastet tid.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen