Økt interesse til å investere utenfor Oslo

Økt interesse til å investere utenfor Oslo

Det høye prisnivået i Oslo og høyere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig har gjort det interessant for eiendomsinvestorer å vurdere tilliggende markeder. Utleiemeglerens kontorer på Romerike og i Drammen opplever større interesse fra eiendomsinvestorer.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- En ytterligere årsak til dette kan være at de opplever å få bedre avkastning på investert kapital i disse områdene, sier Administrerende Direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Oslo

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for februar 2017 viser at det nå i snitt kostet 9314,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 3,5% sammenlignet med samme måned i fjor.

For en 2-roms kostet det i snitt 12 091,- kroner, som derimot er en nedgang på 1,2% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,3%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 14 924,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 1,3%.

-Vi opplever færre henvendelser fra investorer, da det har blitt vanskeligere å finne et utleieobjekt som gir en god nok avkastning pga økte salgspriser. Innstramming på boliglån og høyere egenkapitalkrav for sekundærbolig har også gitt en dempende effekt, sier konstituert daglig leder ved Utleiemegleren Grønland, Mattis Flaa Sørum.

Bergen

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for februar 2017 viser at det nå i snitt kostet 6900,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Bergen.

For en 2-roms leilighet kostet det i snitt 11 160,- kroner. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,4%.

I februar kostet det i gjennomsnitt 11 566,- kroner å leie en 3-roms i Bergen.

-Leiemarkedet i Bergen har tatt seg opp etter nyttår. I februar leide vi ut flere boliger enn i januar og hele 47 % flere enn i februar 2016. Sett ut ifra disse tallene er det god aktivitet i leiemarkedet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Erik Hove.

Trondheim

I Trondheim kostet en 2-roms 10 727,- kroner i februar. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,2%.

For en 3-roms var snittleien i februar 13 338,- kroner, dette er en nedgang på 3,1% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 3,9%.

-Sett i lys av at vi fortsatt er inne i lavsesongen i Trondheim, er det ganske god aktivitet på leiemarkedet. Gode leieobjekter, da spesielt 2 og 3-roms leiligheter blir leid ut relativt raskt om de har riktig pris. Større enheter med mange soverom og hybler er som vanlig på denne tiden av året vanskelig, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Stavanger

I Stavanger kostet en 2-roms i gjennomsnitt 8000,- kroner å leie i februar. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 8,3%.

En 3-roms kostet i snitt 11 711,- kroner per måned, noe som er 5,4% høyere enn måneden før. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 7,1%.

-Antall ledige boliger på Finn.no har holdt seg stabilt gjennom måneden og ligger på 535 objekter. Det svinger fra måned til måned, men trenden viser at det har stabilisert seg. Eneboliger og større familieboliger går fortsatt noe tregt og leieprisene tendere ned. Det har vært relativt god pågang fra potensielle leietagere i februar. Leieprisene for 2-roms har gått noe ned, derimot har leieprisene for 3-roms leiligheter har gått noe opp sammenlignet med forrige måned. Totalt sett har leieprisene holdt seg stabile, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Drammen

I snitt kostet det 9750,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Drammen i februar 2017. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en nedgang på 1,5%.

For en 3-roms kostet det 12 514,- kroner. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en oppgang på 8,5%.

-Leieprisene har hatt en liten nedgang på mindre boliger, mens snittprisen på 3-roms har steget. Innen dette segmentet er det store prisforskjeller, der spesielt de nyere prosjektene midt i sentrum trekker snittet vesentlig opp. De områdene som oppnår høyest leiepris i Drammen er i tillegg til områdene rundt Bragernes torg, Pir7 og Union brygge.

Tilbudet av boliger har holdt seg stabilt på finn.no i februar med på ca. 120 boliger til leie i Drammen. Det store oppmøte på visningene lar vente på seg. Det er fortsatt leietakers marked og mange visninger med lite oppmøte. Vi får mange henvendelser fra investorer som tidligere primært konsentrerte seg om Oslo som nå ser på Drammen som et spennende marked, sier daglig leder ved Utleiemegleren Drammen Eivind Sveen.

Romerike

I snitt kostet det 9547,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 5,9%

En 3-roms leilighet på Romerike kostet nå i snitt 12 023,- kroner. Dette er en nedgang på 5,9% sammenlignet med samme måned i fjor.

-Det er fortsatt mange boliger ledige på Romerike, særlig i Ullensaker kommune. Etter en litt rolig start på året opplever vi at det er noen flere på visning, særlig på de mindre leilighetene på Nedre Romerike. De største boligene tar det fortsatt litt tid å leie ut og det er relativt få leietakere på visning. I februar har dette preget prisen noe, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

Asker og Bærum

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 11 777,- kroner for en 2-roms. Dette er en oppgang i gjennomsnittlig leiepris på 1,9% sammenlignet med samme måned i fjor, og fra forrige måned er det en oppgang på 9,6%.

For å leie en 3-roms i Asker og Bærum måtte du gjennomsnittlig betale 13 874,- kroner i februar. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 9,7% og fra forrige måned er det en oppgang på 2,2%.

-Vi opplever mer enn noen gang at leietakere har mye å velge mellom i Asker og Bærum. Det er de nye og moderne boligene som er enklest å leie ut, selv om disse også ligger i et høyere prissjikte. På de eldre boligene med noe slitasje må man beregne god tid på å få leid ut, og man må være nøktern i sine forventninger om leiepris, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen