Økt bruk av fjernvarme

Økt bruk av fjernvarme

Bruken av fjernvarme i kommunale bygninger økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra SSB. Samtidig er bruk av fyringsolje på vei ut.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Økningen gjør at fjernvarme i fjor sto for 13 prosent av den rapporterte energibruken til oppvarming og belysning i kommunenes egne bygninger.

- Det er gledelig å se at kommunene går foran ved å bruke framtidsrettede varmeløsninger og i stor grad velger fjernvarme der det er mulig, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Fyringsolje forsvinner

Bruken av fyringsolje falt med 6 prosent og utgjorde bare 1 prosent av samlet kommunal energibruk i 2016.

– Det er en klar sammenheng mellom utfasing av fyringsolje og økt bruk av fjernvarme i kommunale bygninger. Her ligger kommunene godt an til å kunne oppfylle forbudet mot bruk av fyringsolje, som vil gjelde både offentlige og private byginger fra 2020, påpeker Mellvang-Berg.

Totalt sett økte den samlede energibruken i de kommunale bygningene med bare 0,7 prosent fra 2015 til 2016, viser SSB-tallene som er basert på tall fra de kommunene som rapporterte inn for begge år.

Gjør plass til elektrifisering

Som tidligere år er elektrisitet den dominerende energibæreren og strømforbruket utgjorde hele 83 prosent av total energibruk til varme og belysning i de kommunale bygningene, en svak økning fra året før.

– Samfunnet skal gjennom en storstilt elektrifisering, men det er smart av kommune-Norge å bruke alternativ, fornybar energi som fjernvarme til oppvarming. Det frigjør kapasitet i strømnettet til alt det andre som skal gå på strøm, sier Mellvang-Berg.

Han viser til hvordan Oslo kommune bevisst satser på fjernvarme til oppvarming, noe Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, påpekte i et innlegg i Dagens Næringsliv tidligere i sommer.

– Slik gjør vi plass i strømnettet til helt nødvendig elektrifisering av andre sektorer. Vi unngår effektknapphet, vi fjerner effekttoppen som elektrisk oppvarming ville skapt. Sånn blir det plass til å lade mange flere elbiler, batteriferger og elektriske gravemaskiner i strømnettet, forklarte Oslo-byråden.

Smart samspill

Sammenhengen mellom elektrifisering og bruk av fjernvarme basert på lokal overskuddsenergi og fornybare varmekilder bør enda flere kommuner ta inn over seg, mener Mellvang-Berg.

– Et smart samspill mellom strøm og varme vil gjøre overgangen til lavutslippssamfunnet både billigere og bedre, sier Mellvang-Berg.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen