Offisiell oppstart av Bane NOR Eiendom

Offisiell oppstart av Bane NOR Eiendom

Eiendomsselskapet ROM Eiendom forlater NSB og trer inn i Bane NOR, og Bane NOR tilføres et nytt forretningsområde: Eiendoms- og knutepunktutvikling.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

2. mai er en viktig merkedag for Bane NOR. Da blir forvaltningen av all jernbaneeiendom i Norge samlet i Bane NOR Eiendom. Dette er et viktig ledd i gjennomføring av jernbanereformen.

Satser på eiendomsvirksomhet og bærekraftig knutepunktutvikling

Med ROM Eiendom på laget blir Bane NORs virksomhet betraktelig utvidet. Statsforetaket, som fra nyttår overtok ansvaret for å bygge ut og forvalte jernbanen, skal også satse på eiendomsvirksomhet og bærekraftig knutepunktutvikling.

Oppstartsarrangement er på Oslo S tirsdag morgen 2. mai. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen står for den offisielle snorknytingen.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen