Nye prognoser for byggenæringen

Nye prognoser for byggenæringen

Til tross for økende usikkerhet omkring utviklingen i norsk økonomi, er det fortsatt rimelig gode tider i bygg- og anleggsnæringen for landet under ett, selv om det er variasjoner fra distrikt til distrikt. Dette melder BNL på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Positive prognoser for byggenæringen

På landsbasis har sterkere nedgang i igangsettingen av private næringsbygg enn antatt blitt kompensert av at både boligbygging og igangsettingen av offentlig bygg har overrasket positivt. Og som forventet er anleggsmarkedet i vekst.

SSBs sesongjusterte produksjonsindeks for 1. og 2. kvartal viste riktignok en liten nedgang i byggproduksjonen i forhold til de to siste kvartalene i 2014, men en økning i forhold til 1. og 2. kvartal 2014. Anleggsproduksjonen økte sterkt i forhold til 1. og 2. kvartal 2014, men var omtrent uendret i forhold til de to siste kvartalene i 2014.

Vi venter at den sesongjusterte byggproduksjonen vi ligge litt over 2014-nivået også i resten av året, men det blir neppe noen vekst gjennom 2015. Nivået i 4. kvartal vil altså være omtrent som i 1. kvartal.

SSBs ordrestatistikk, som også inkluderer eventuelle prisøkninger, viser vekst i verdien av tilgangen på nye byggeordrer i 1. kvartal (tall for 2. kvartal var ikke kommet når dette skrives). Samlet økning fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2015 var 4 %. Boligbyggerne hadde gleden av 20 % økning. For andre bygg var det nedgang.

SSBs månedlige byggearealstatistikk viser god vekst i gitte igangsettingstillatelser til boliger i 1. halvår sammenliknet med 1. halvår 2014. Økningen var på 9 % Gitte igangsettingstillatelser til nytt yrkesbyggareal gikk ned med 5 %.

Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for BA-markedet, i lys av oppdatert informasjon om byggeaktiviteten i 2015 og den økonomiske utviklingen. Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS. BNLs markedsrapport med prognoser kommer ut to ganger i året (mai/juni og november). Mellom de to hovedrapportene utgis det to konjunkturrapporter (august/september og februar). Rapportene utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Les markedsprognosene for september her

Artikkelen er hentet fra BNL.no 

Til toppen