Nye idrettsbygg på Årvoll

Nye idrettsbygg på Årvoll

Undervisningsbygg har signert kontrakt med HENT om nybygg og rehabilitering for 126 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

På Årvoll skole nederst i Groruddalen skal det de neste årene foregå en betydelig oppgradering av idrettsbygg. Skolen vil få en helt ny flerbrukshall på ca. 2.500 m² i bruttoareal. I tillegg skal skolens gamle gymbygg fra 1963 rehabiliteres, og bli Årvoll Idrettslags klubbhus. Det skal også bygges en ny driftsgarasje på området, og utendørsarealene skal utbedres. Undervisningsbygg har inngått avtale med HENT om å utføre disse arbeidene.

Nye, moderne anlegg for elevene og idrettsmiljøet

Byggingen av flerbrukshallen starter i august, med planlagt ferdigstillelse i desember 2018. Rehabiliteringen av gymbygget settes i gang i januar 2019, og skal stå ferdig i desember samme år.

- Vi ser fram til å komme i gang med å bygge nye, moderne anlegg for elevene og idrettsmiljøet på Årvoll, sier prosjektleder i Undervisningsbygg, Anders Løkke.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen