Nye Deichmanske hovedbibliotek blir en ny møteplass

Nye Deichmanske hovedbibliotek blir en ny møteplass

Oslos ordfører og byrådsleder la ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Oslo. Grunnarbeidene er avsluttet, og råbygget til det som skal bli en ny møteplass og kunnskapsarena for hele byens befolkning er i ferd med å reise seg i Bjørvika. Det nye biblioteket er en av Oslo kommunes største kultursatsinger noensinne.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det nye hovedbiblioteket vil være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket og vil oppleves som selve inngangsporten til Oslos nye bydel. Biblioteket skal være en tydelig profilert kulturinstitusjon av høy kvalitet og med lav terskel, og en viktig kilde til kunnskap og kultur for et bredt publikum.

– Å komme inn i dette bygget blir en helt spesiell opplevelse. Her skal vi møtes til debatt, bryne meninger og fordype oss i noe som er viktig for oss. Vi skal dele opplevelser, måltider og bli inspirert. Og vi skal være alene, sammen med mange andre, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

– Nye Deichmanske hovedbibliotek vil ha et varmt og bankende hjerte for hele Oslo, for både innbyggerne og alle som kommer på besøk. Som en åpen, inkluderende og tilgjengelig arena der folk kan oppleve, skape og dele noe sammen, skal det nye hovedbiblioteket vise hva Oslo er og hvem vi ønsker å være, sier Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Skreddersøm fra første kubikkmeter betong

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg har nådd en viktig milepæl i prosessen frem mot et nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Grunnarbeidene var ferdig høsten 2016. Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 pæler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell. Nå er Nye Deichmanske hovedbibliotek for alvor i ferd med å reise seg over bakkenivå. Bygget har fått gulv både i kjeller, første og andre etasje og strekker seg allerede 7-8 meter opp i høyden.

Når bygget står ferdig, vil det inneholde fem etasjer i tillegg til kjelleretasjen. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter. I første, tredje og femte etasje blir det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom. Fra hver av de tre hovedinngangene skjærer tre diagonale lyssjakter gjennom hele bygget, helt opptil og gjennom taket.

Det nye hovedbiblioteket er et unikt og utfordrende byggeprosjekt, som stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring.

– Det er få rette vinkler og nesten ingenting som repeterer seg i dette byggeprosjektet. Dette har vært skreddersøm fra første kubikkmeter med betong, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Kraftsenter i Oslos biblioteknettverk

Carl Deichman testamenterte sin boksamling til Christiania by i 1780, og la dermed grunnlaget for det biblioteket vi har i dag. I tillegg til dagens hovedbibliotek på Hammersborg har Oslo kommune 14 filialer, fire kombinasjonsbibliotek på skoler, og et eget bibliotek for barn og unge på Tøyen. Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika vil bli et nytt, fremtidsrettet kraftsenter i byens biblioteknettverk som skal nå nye brukergrupper gjennom ny teknologi og nye tilbud, særlig med fokus på barn og unge.

– Biblioteket er det mest brukte kulturtilbudet i Oslo, og har stor betydning for trivsel og trygghet. Kunnskap og kultur gir livskvalitet og livsglede, det gir innsikt og det skaper opplyste samtaler og dialog mellom mennesker. Mennesker som har innsikt, mestrer livet sitt bedre og mennesker som mestrer sitt eget liv er en forutsetning for en velfungerende by, sier Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Åpent for alle året rundt

I Bjørvika får Oslos befolkning et tidsmessig hovedbibliotek, et bibliotektilbud på linje med andre nordiske hovedsteder. Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika skal tilby store selvbetjente mediesamlinger, opplevelser og rom for bruk av teknologi og ressurser som skal inspirere og hjelpe Oslos befolkning til å delta aktivt i samfunnet og kunne lære nye ting hele livet gjennom.

Nye Deichmanske hovedbibliotek har som ambisjon å holde åpent alle årets dager og bli et fellesrom som alltid er tilgjengelig for alle i Oslo. Rundt 10 000 kvadratmeter står til disposisjon for publikum som blant annet får fri tilgang til lesesaler, studieceller, utstillinger, tidsmessig informasjonsteknologi, barneavdeling samt to store saler for debatter, film og konserter.

– Bøker har betydd enormt mye for meg helt fra jeg var barn og leste serien «Historien om» eller lånte bøker for å drømme om andre steder. Her og nå legger vi fundamentet for framtidas felleskap, med denne grunnsteinen fylt med gjenstander som barn og unge i Oslo har valgt ut, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen