ENDRER BOLIGANNONSENE: Boligannonsene på FINN blir endret fra 1. oktober 2018 etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN.
ENDRER BOLIGANNONSENE: Boligannonsene på FINN blir endret fra 1. oktober 2018 etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. (Foto: Shutterstock / FINN)

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Fra 1. oktober 2018 blir boliganonsene på FINN endret. 

– Årsaken til omleggingen er at Forbrukertilsynet har påpekt at dagens praksis med tilsynelatende komplett og tidvis ubalansert tekst i boligannonsene er i strid med markedsføringsloven, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Målet er at den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt første overblikk over om eiendommen er interessant, samtidig som det skal være tydelig hvor man finner komplett informasjon om boligen.

Skille mellom annonse og salgsoppgave

– Vi vet med bakgrunn i undersøkelser som blant andre Forbrukerrådet har utført, at for få setter seg grundig inn i salgsoppgaven. Et tydeligere skille mellom annonse og den juridisk bindende informasjonen i salgsoppgaven er et av flere tiltak for å bidra til en enda tryggere bolighandel i Norge, sier Dreyer.

– Informasjonen fra FINN-annonsen skal gi boligkjøper et grunnlag for å vurdere om man vil gå på boligvisning eller ikke. Vi vet at boligkjøper i snitt ser på 364 boliger før de kjøper, og vi ønsker ikke å bidra til at bolig-interessenter drar på feil visning basert på manglende relevant informasjon i annonsen, sier Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom.

Samtidig understreker Høvås at det skal være enkelt å finne utfyllende informasjon.

– Gjennom eiendomsmeglernes boligannonser på FINN skal det komme tydelig frem at annonsen ikke er komplett, og både vi og eiendomsmeglingsforetakene har lagt til rette for at salgsoppgaven er lett tilgjengelig, fortsetter Johan Fredrik Høvås.

Tryggere bolighandel

– Komplett informasjon om boligen som selges vil fra 1. oktober være å finne på de respektive eiendomsmeglernes hjemmeside "ett klikk" unna annonsen på FINN, sier Dreyer.

– Ambisjonen med denne løsningen er å stimulere til at interessenter skal lese all relevant informasjon om boligen som selges, noe som vi tror vil resultere i en tryggere bolighandel ved at antall uenigheter i etterkant av handelen reduseres, avslutter han.

De viktigste endringene i forhold til dagens annonse

  • FINN-annonsen får en begrenset tekstdel med balansert informasjon om boligen
  • Lengden på overskriften reduseres
  • Tydelig tekst som informerer om at annonsen ikke er komplett.
  • Tydelig link til komplett informasjon på eiendomsmeglingsforetakets hjemmeside
  • Interessenter skal kunne lese komplett digital salgsoppgave uten å legge igjen kontaktinformasjon (spor). Hvis salgsoppgaven i tillegg skal kunne lastes ned/sendes så har foretakene mulighet for å kreve kontaktinformasjon

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

Til toppen