Ny rekordår for grønnfjernvarme i Norge

Ny rekordår for grønnfjernvarme i Norge

Aldri før har fjernvarmebransjen levert mer grønn fjernvarme enn nå, viser ny SSB-statistikk. Også produksjonen av fjernkjøling øker.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 5,5 til over 5,9 milliarder kilowattimer med varme (TWh).

Medregnet noe produksjon ikke omfattet av SSB-tallene, var totalen rett under 6 TWh, viser tall fra Norsk Fjernvarmes statistikknettsted.

– Det er "all time high" for fjernvarme i Norge, fastslår kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

En kjølig inngang på året og betydelig kundevekst blant de store fjernvarmeselskapene er hovedårsakene til økningen.

Historisk lav oljeandel

Til tross for veksten i fjernvarmeproduksjonen i fjor, er fjernvarmens egen fossilbruk fortsatt lav. Fossil olje utgjorde bare 1,1 prosent av energien brukt til fjernvarme i fjor.

– Det er gledelig å se at fossilandelen holder seg på et historisk lavt nivå, til tross for at 2016 var et kaldere år enn 2015. Bruken av fossil olje er nå stort sett redusert til beredskapsbruk og i mange anlegg er den helt borte, sier Mellvang-Berg.

[img id="1"]

I tillegg til veksten innen fjernvarme, økte også produksjonen av fjernkjøling med 7,7 prosent i fjor, til 182 millioner kilowattimer (182 GWh).

– Fjernkjøling er stadig viktigere produkt for bransjen og etterspørres i stadig større grad i spesielt markedet for næringsbygg. Dette er en trend vi tror bare vil bli sterkere og sterkere, sier Mellvang-Berg.

Parallelt med publiseringen av SSB-statistikken torsdag, oppdaterte Norsk Fjernvarme nettstedet, som inneholder detaljert informasjon om hvilke energikilder som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet.

– Hvilke energikilder som er i bruk varierer stort fra sted til sted og styres av hva som er tilgjengelig lokalt. På fjernkontrollen.no kan alle se hvor fjernvarmen kommer fra der de bor, sier Mellvang-Berg.

Oslo størst

Tallene viser at fjernvarmen som distribueres i norske byer og tettsteder først og fremst er basert på lokale, fossilfrie energikilder. Det dreier seg om gjenvunnet overskuddsvarme fra industri eller avfall, forskjellige typer bioenergi eller storskala varmepumper. Mange steder har fjernvarmeselskap satt flere slike fornybare kilder i system.

– Fjernvarme er byens egen energi. Bruken av den bidrar både til å erstatte fossile kilder i bygg og avlaste kraftnettet i tettbygde strøk. Den frigjør elektrisitet som kan brukes til det grønne skiftet i andre sektorer, sier Mellvang-Berg.

Ved å sette sammen tallene på fjernkontrollen.no, er det mulig å rangere hvilke selskaper og byer som er de største innen fjernvarme (se grafikk).

[img id="2"]

Ikke overraskende er det de store byene Oslo, Trondheim og Bergen som dominerer listen.

– Fjernvarmen er nå en etablert løsning i de største byene i landet, men det bygges også nytt. I byer som Tromsø, Bodø, Sandefjord og Moss bygges det ny infrastruktur, mens for eksempel Lyse Neo er i gang med en stor utbygging i Stavanger/Sandnes-området. Lyse-prosjektet er spennende, siden det både vil øke produksjonen og fase ut bruken av fossil gass i området, sier Mellvang-Berg.

 

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen