Ny løsning gir bedre eiendomsdrift

Ny løsning gir bedre eiendomsdrift

Den nye programvaren Mdoc FM er et komplett rammeverk for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer. Løsningen er svært utbredt i Danmark og lanseres i Norge nå i april.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

NTI FMsystems AS er en ny kompetansetilbyder av avanserte støtteløsninger for eiendomsdrift. Selskapets første løsning, Mdoc FM, er en komplett skybasert programvare for alle oppgaver rundt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendomsporteføljer. Det nye selskapet skal tilby bistand til innføring, support og vedlikeholdstjenester rundt programvaren. Mdoc FM er designet for nordiske forhold, hever kvaliteten, øker effektiviteten, senker kostnadene og fjerner feil i alle typer FDVU-prosjekter.

- Mdoc FM blir fort uunværlig for de som ønsker færre overraskelser, mer kostnadseffektiv drift og en mer strategisk tilnærming til forvaltning av eiendomsporteføljer. Løsningen er plattformuavhengig og brukeren kan via pc, mobiltelefon eller nettbrett få et raskt overblikk og kontroll over alle selskapets bygg, sier Halvor Jensen, som er adminstrerende direktør i det nye selskapet og i søsterselskapet NTI CADcenter.

- Vi tror det er behov for et verktøy som integrerer virksomhetens kjernesystemer direkte inn i forvaltningen av eiendomsporteføljen. Moderne byggeskikk og tekniske forskrifter fører til at byggene blir mer avanserte, utformes mer komplisert, og moderne materialvalg krever at alt administreres med avanserte styringssystemer. Dermed blir digitale bygningsmodeller (BIM) integrert med FDVU-systemer avgjørende for å sikre den beste driften for de som eier, leier og bruker bygget, sier Jensen.

NTI CADcenters lange erfaring og kompetanse innen byggenæringen har blitt brukt til å utvikle Mdoc FM, som kanskje er det mest komplette rammeverket på markedet.

- Det unike med Mdoc FM er integrasjonen mot BIM, og åpen BIM basert på Catenda sin BIMsync-løsning.  Dette gjør det enkelt å navigere i BIM-modellen og ikke minst å etablere en FDVU-database med bakgrunn i modellen. Dette sparer tid og øker kvaliteten på FDVU-modellen, sier Jensen.

Øvrige viktige funksjoner er kontraktshåndtering, moduler for å styre utleie og planlegge arealbruk, mulighet til å registrere og benchmarke drifts- og nøkkeltall, byggesakshåndtering, muligheten til å digitalisere internkontroller, registrering av inventar og eiendeler, enklere styring av leverandører og entreprenører med felles digital prosjekthåndtering, muligheten til å rangere kvaliteten og tilstanden på bygningsmassen, håndtere anbud direkte i systemet, kontroll over energiforbruket, innebygget håndtering av regnskapsdata, og renholdsplanlegging.

- Løsningen er modulbasert og utformet for å være så fleksibel og tilpasningsdyktig som mulig. Dette gir mye bedre forvaltning av virksomhetens eiendommer og eiendeler. Feilkilder fjernes, innsikten øker og man henter ut mye større verdi fra sine tyngste investeringer, sier Jensen.

Han fremhever at løsningen fjerner mange manuelle prosesser, og man vever eiendomsstyringen direkte inn i virksomhetens viktigste beslutningsverktøy. Integrasjonen med digitale bygningsmodeller sparer tid, gir raskere avkasting på investeringer, og bedrer drifts- og vedlikeholdsbeslutninger gjennom hele byggets levetid.

Tilgang fra nettbrett og smarttelefoner gjør at man kan plotte inn og lese av data uansett tid og sted. Blant de danske kundene som har investert i løsningen er flere titalls kommuner deriblant mange av landets største som København og Frederikshavn, utdanningsinstusjoner og universitet som Aalborg universitet, sykehus, boligbyggelag, fylkesregioner, finansinsstitusjoner, TV2 Danmark, m.fl.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen