Norsk-svensk samarbeid

Norsk-svensk samarbeid

Arkitema Architects' Oslo-kontor og BSK Arkitekter har på oppdrag av Locum (Stockholms läns landstings eiendomsorganisasjon) utformet nya Södertälje sjukhus, et ny- og ombyggingsprosjekt som skal oppfylle innbyggernes fremtidige behandlingsbehov ved ett av Sveriges mest moderne sykehus.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Torsdag den 9 mars var det innvielse ved nya Södertälje sjukhus syd for Stockholm designet i Oslo av Skandinavias 5. største arkitektkontor Arkitema Architects og BSK Arkitekter. Sykehuset er den første realiserte delen av Framtidsplanen, den største satsningen på helsesektoren noensinne i Stockholms län. Den nye behandlingsbygningen er det første trinnet i en større omstrukturering av Södertälje sjukhus som gjennomføres av Stockholms läns landsting.

Et behandlingsmiljø av høy kvalitet

Skanska Sverige har bygget det nye behandlingsbygget på 22.000 kvm som omfatter nytt akuttmottak, operasjonsavdeling, sterilteknisk enhet, radiologisk avdeling, ny fødeavdeling integrert med barsel, samt intensivavdeling med øket kapasitet. Neste trinn skal stå ferdig i løpet av 2018, og er en ombygging av den eksisterende behandlingsbygningen til nye sengeavdelinger med 120 ensengsrom.

- Helt fra starten har vi hatt et konstruktivt samarbeid i prosjektet der personale og alle interessenter har vært involverte i å skape et behandlingsmiljø av høy kvalitet. Arkitekturen gir dagslys, grøntområder, utsikt og orienterbarhet, noe som har stor betydning for pasientene. Ensengsrom er komfortabelt for pasientene og gir mindre smitterisiko og større pasientsikkerhet, sier Anne Guri Grimsby, oppdragsansvarlig arkitekt, Arkitema Architects.

Høye miljø- og bærekraftsmål

Nya Södertälje sjukhus får en sentral og utvidet rolle som akutt- og nærsykehus for Stockholms läns sydvestre del. Tilgjengeligheten och nærheten til poliklinikker blir svært god. Akuttmottaket er hjertet i den nye behandlingsbygningen. Herfra styres den akutte pasientflyten mens elektiv pasientflyt ledes gjennom den nåværende hovedinngangen. Med radiologisk avdeling plassert mellom disse minimeres avstander for både pasienter og personale. Samtlige behandlingsfunksjoner som operasjon, sterilsentral, intensivavdeling og føde/barsel finnes i samme hus som poliklinikker og radiologi.

– Det har vært interessant for Locum å jobbe med dette prosjektet som gikk inn i gjennomføringsfasen i 2013. Det føles godt at den nye behandlingsbygningen nå står klar og at sykehuset kan begynne å flytte inn i nye lokaler, sier Henrik Fernström, prosjektsjef hos Locum.

Sertifiseres i henhold til Miljöbyggnad Guld

Miljø- og bærekraftsmålene er høye for nya Södertälje sjukhus som skal sertifiseres i henhold til Miljöbyggnad Guld, den høyeste klassen innenfor Sweden Green Building Councils miljøsertifiseringssystem. Sertifiseringen bestemmes ut fra faktorer som totalt energiregnskap, godt innemiljø gjennom dagslysinnslipp, ventilasjon og termisk klima samt at ingen helse- og miljøskadelige materialer benyttes.

Den første innflyttingen i den nye behandlingsbygningen ved Södertälje sjukhus skjer til våren, i mai 2017. I løpet av 2018 totalrenoveres den eksisterende behandlingsbygningen og bygges om til nye sengeavdelinger med 120 ensengsrom som skal kunne tas i bruk mot slutten av 2018.

De tre kunstnerne som står for den kunstneriske utsmykningen i det nye behandlingsbygget ved nya Södertälje sjukhus er Emma Hartman, Siri Tolander og Brad Downey.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen