Nittedal kommune gikk av med seieren under kommunalteknikkmessen ved Telenor Arena i 2016.
Nittedal kommune gikk av med seieren under kommunalteknikkmessen ved Telenor Arena i 2016. (Foto: NKF)

Norges beste kommune i eiendomsforvaltning

NKF gjennomfører i forbindelse med kåringen for 2019 en kartlegging der de ønsker svar fra alle norske kommuner. Hensikten er å sette fokus på forholdene i norske kommuner og arbeidet fremover, herunder øke bevisstgjøring av god praksis i eiendomsforvaltningen og hvilke gevinster dette gir.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Konkurransen Norges beste kommune i eiendomsforvaltning ble første gang avholdt i 2013 og deretter i 2016 da Nittedal gikk av med seieren.

Gjennomføringen av kåringen vil i første ledd basere seg på en kartlegging av beste praksis. Hvordan er det med "rikets tilstand?" Vi ønsker å sette fokus på hva god praksis i kommunal eiendomsforvaltning er og hvilke gevinster dette gir. Hva kan vi lære av hverandre? Kommunale eiendomsforvaltere fra hele landet inviteres til å delta i kartleggingen som nå starter. Invitasjon til å delta i kartleggingen sendes ut i form av en lenke til skjema utformet som "Sjekkliste for egenvurdering", til deltakere i eiendomsnettverkene i første omgang. NKF ønsker gjerne at én representant besvarer på vegne av sin kommune. Har ingen fra din kommune fått invitasjon ennå, finner dere også lenke til skjemaet her.

Det gjøres oppmerksom på at svarene fra denne Sjekklisten kun er ment for internt bruk, og ikke vil bli offentliggjort uten etter samtykke fra deltakerkommunen. Deltakere som scorer høyt kan påregne å bli kontaktet i forbindelse med kåringen, og bør også være forberedt på å kunne dokumentere sine svar.

Juryen

Kommuner som ønsker å delta i konkurransen i neste ledd er velkommen til dette, og er i de beste hender hos en faglig dyktig jury. Denne juryen består av:

Arbeidstilsynet ved sjefsingeniør, Ivar Fagernes, DiBK ved direktør, Morten Lie, Helsedirektoratet ved lege og spesialist i arbeidsmedisin, Lillian Leknes og KLP Skadeforsikring ved fagsjef, Geir Grønsholt. NKF har prosjektledelse ved dr.ing. Fredrik Horjen og administrativt sekretariat ved rådgiver, Lene Kristin Hollseter. 

NKF benytter anledningen til på forhånd å takke for deltakelsen i kartleggingen. Dette er et viktig bidrag i arbeidet for kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen