Nordbolig ut av Blink Hus

Nordbolig ut av Blink Hus

Den generelle nedgangen i EAT (enebolig på andres tomter) de siste årene, økt fokus på egenutviklede boligprosjekter og nye forhandleravtaler i Nordek/Blinkhus er årsaken til at Nordbolig har valgt å stå på egne bein fra og med 2017.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

De siste årene har vi opplevd en generell nedgang i antall eneboligkjøpere med egne tomter. Parallelt med at antall EAT kunder har blitt redusert, så har de som har kommet krevd en større grad av prosjektering, omtegning og detaljering i forkant av en eventuell kontrakt. Da vi ikke «vinner» alle kundene så blir kostnadene ved å satse på EAT- markedet for høye. Vi avviklet derfor EAT- salg på Romerike i 2014, i Oppland i 2015 mens tilbudet opprettholdes i Hedmark med egenutviklede hustyper, sier konsernsjef Oddvar Haugen.

Stor innen egenutviklede boligprosjekter

Vi er en stor aktør innen boligutvikling og bygging i innlandet, og spesielt innenfor egenutviklede boligprosjekter. Vi forsterker denne satsningen ved at vi nå i større grad vil prosjektere eneboliger på egne tomter enn tidligere. EAT-kunden er fortsatt velkommen og de vil fortsatt få god behandling og de rette prisene sier Haugen.

Forlater Nordek og Blinkhus

Det er litt trist å forlate Nordek og Blinkhus som har vært en god kjede med høy faglig kompetanse, god ledelse og god forretningsetikk. Men vår strategi med økt fokus på prosjektmarkedet og nye forhandleravtaler etter Ferds oppkjøp av Nordek, medførte at vi ikke valgte å signere ny avtale med Nordek/Blinkhus.

Forutsetningen for å lykkes uten kjedetilknytning mener vi er like stor, sier Haugen. Vi har nødvendig kompetanse i eget hus, gode samarbeidspartnere, leverandører og vårt eget merkenavn. Tomte- og ordrereserven har aldri vært større og aldri har fremtiden sett lysere ut, avslutter konsernsjef Oddvar Haugen i Nordbolig.

Til toppen