Nordbolig og det grønne skiftet

Nordbolig og det grønne skiftet

Nordbolig har ansatt en ny arkitekt og en ny prosjektutvikler som skal ha ansvar for konsernets satsing på massivtreprosjekter og nullutslippsboliger i årene som kommer.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Som ett ledd i dette har Nordbolig også inngått en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap om kjøp av en tomt på Ydalir på Elverum som er et forsøksområde for bygging av en bydel med høy miljøprofil.

- Det er to årsaker til vår satsning på massivtre. Det er økt egenproduksjon ved å erstatte stål og betong som bærende konstruksjoner og ikke minst de miljømessige fordelene massivtre blant annet har gjennom bedre inneklima, ytre miljø og generell ressursbruk, sier konsernsjef og eiendomsutvikler Oddvar Haugen

Rimeligere boliger

Nordbolig har flere prosjekter i skuffen som nå tas frem.

- Massivtre kan være et godt alternativ til tradisjonell bygging i tre og betong. Vi bygger boliger i et marked som er veldig følsomt på pris, og ser derfor at bruk av massivtre vil kunne medføre større egenproduksjon som igjen vil kunne bedre inntjening for konsernet. Samtidig vil vi klare å bygge rimeligere boliger enn gjennom bruk av eksterne entreprenører, forklarer Haugen og legger til at gjennom å bygge opp egen kompetanse innenfor dette fagfeltet ønsker Nordbolig  å befeste sin posisjon som en fremtidsrettet bolig- og eiendomsutvikler i innlandet.

En bydel med høy miljøprofil

Gjennom en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap deltar Nordbolig i en prosjektgruppe i samarbeid med et forskingssenter drevet av NTNU og SINTEF/Byggforsk som heter ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Målsetningen med prosjektet er å bygge en bydel med høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret kommer dette til å gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger.

- Dette vil være viktig kunnskap og god læring som vi vil ta med oss inn i utviklingen av våre nye boligprosjekter i årene som kommer, sier Haugen.

Bærekraftig boligbygging

Som en del av utviklingsarbeidene starter Nordbolig i disse dager opp med prosjekteringen av den første flermannsboligen som skal bygges allerede til høsten på Raufoss i Oppland.

- Her vil vi kunne gjøre våre erfaringer før vi starter opp arbeidene på de neste prosjektene på Ydalir i Elverum og i Øyer i Oppland, sier Haugen og avslutter optimistisk og engasjert:

- Dette vil være vårt bidrag til et bedre miljø og en bærekraftig boligbygging.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen