Nordbolig og det grønne skiftet

Nordbolig og det grønne skiftet

Nordbolig har ansatt en ny arkitekt og en ny prosjektutvikler som skal ha ansvar for konsernets satsing på massivtreprosjekter og nullutslippsboliger i årene som kommer.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Som ett ledd i dette har Nordbolig også inngått en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap om kjøp av en tomt på Ydalir på Elverum som er et forsøksområde for bygging av en bydel med høy miljøprofil.

- Det er to årsaker til vår satsning på massivtre. Det er økt egenproduksjon ved å erstatte stål og betong som bærende konstruksjoner og ikke minst de miljømessige fordelene massivtre blant annet har gjennom bedre inneklima, ytre miljø og generell ressursbruk, sier konsernsjef og eiendomsutvikler Oddvar Haugen

Rimeligere boliger

Nordbolig har flere prosjekter i skuffen som nå tas frem.

- Massivtre kan være et godt alternativ til tradisjonell bygging i tre og betong. Vi bygger boliger i et marked som er veldig følsomt på pris, og ser derfor at bruk av massivtre vil kunne medføre større egenproduksjon som igjen vil kunne bedre inntjening for konsernet. Samtidig vil vi klare å bygge rimeligere boliger enn gjennom bruk av eksterne entreprenører, forklarer Haugen og legger til at gjennom å bygge opp egen kompetanse innenfor dette fagfeltet ønsker Nordbolig  å befeste sin posisjon som en fremtidsrettet bolig- og eiendomsutvikler i innlandet.

En bydel med høy miljøprofil

Gjennom en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap deltar Nordbolig i en prosjektgruppe i samarbeid med et forskingssenter drevet av NTNU og SINTEF/Byggforsk som heter ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Målsetningen med prosjektet er å bygge en bydel med høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret kommer dette til å gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger.

- Dette vil være viktig kunnskap og god læring som vi vil ta med oss inn i utviklingen av våre nye boligprosjekter i årene som kommer, sier Haugen.

Bærekraftig boligbygging

Som en del av utviklingsarbeidene starter Nordbolig i disse dager opp med prosjekteringen av den første flermannsboligen som skal bygges allerede til høsten på Raufoss i Oppland.

- Her vil vi kunne gjøre våre erfaringer før vi starter opp arbeidene på de neste prosjektene på Ydalir i Elverum og i Øyer i Oppland, sier Haugen og avslutter optimistisk og engasjert:

- Dette vil være vårt bidrag til et bedre miljø og en bærekraftig boligbygging.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen