Nordbolig møter motstand fra fylkesmannen

Nordbolig møter motstand fra fylkesmannen

Nordbolig har kjøpt 37 dekar tomtegrunn i Styrigrenda som de ønsker å få regulert til boligformål men møter motstand fra fylkesmann og fylkeskommunen. Området er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt så sent som i mars 2015.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- Vi finner det derfor helt urimelig at fylkesmann og fylkeskommune ønsker at arealet skal tas ut av kommuneplanen og arealet tilbakeføres til LNF-areal, sier konsernsjef og eiendomsutvikler Oddvar Haugen i Nordbolig.

Ønsker å bygge 50-60 boenheter

- Eidsvolls politikere vedtok kommuneplanen så sent som i mars 2015. Vi er derfor spent på hvordan de samme politikerne nå forholder seg til fylkesmannens og fylkeskommunenes innspill.

- Vi ønsker å utvikle og bygge 50-60 boenheter bestående av eneboliger, rekkehus og gjerne noen leiligheter i flermannsboliger på området som ligger øst for Styrivegen i vestvendt skrånende terreng. Den typiske boligkjøperen vil være førstegangsetablerende og barnefamilier. Det vil derfor være viktig for oss å tilrettelegge for gode ute- og fellesarealer til lek og opphold samt trafikksikkerhet i og til området.

Trafikksikringstiltak for hele området

- Styrivegen er en smal og trafikkert veg og vi vil derfor gå i dialog med kommunens ledelse og andre utbyggere i området om å finne løsninger for felles tiltak for å sikre trafikksikker adkomst i området. Et slikt tiltak vil være et betydelig trafikksikringstiltak for hele området og ikke bare vår eiendom.

- Vårt mål er å få levert inn forslag til reguleringsplan i løpet av våren 2017 med en mulig byggestart på området vinteren 2017/2018, sier Haugen.

Attraktivt sted å bo

- Eidsvoll har blitt et attraktivt sted å bo, sier boligkonsulent Jan Erik Lindberget. Av de 10 siste solgte boenheter i Eidsvoll kommune så er 7 innflyttere henholdsvis fra Oslo, Lørenskog og Bergen. Prisutviklingen i Oslo samt den gode kommunikasjon til Oslo medfører at mange har fått opp øynene for Eidsvoll. Vi mener derfor det er et stort behov for flere attraktive boliger i Eidsvoll, avslutter Lindberget.

MILJØBYGG/22. mai 2018

Skal bygge Lillestrøms mest miljøvennlige boligprosjekt

Skanska har høye miljøambisjoner for boligprosjektet Aveny Vest, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Prosjektet vil bestå av 176 selveierleiligheter fordelt på tre selvstendige bygg med svært god beliggenhet i hjertet av Lillestrøm. Les hele saken

Til toppen