Nordbolig møter motstand fra fylkesmannen

Nordbolig møter motstand fra fylkesmannen

Nordbolig har kjøpt 37 dekar tomtegrunn i Styrigrenda som de ønsker å få regulert til boligformål men møter motstand fra fylkesmann og fylkeskommunen. Området er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt så sent som i mars 2015.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- Vi finner det derfor helt urimelig at fylkesmann og fylkeskommune ønsker at arealet skal tas ut av kommuneplanen og arealet tilbakeføres til LNF-areal, sier konsernsjef og eiendomsutvikler Oddvar Haugen i Nordbolig.

Ønsker å bygge 50-60 boenheter

- Eidsvolls politikere vedtok kommuneplanen så sent som i mars 2015. Vi er derfor spent på hvordan de samme politikerne nå forholder seg til fylkesmannens og fylkeskommunenes innspill.

- Vi ønsker å utvikle og bygge 50-60 boenheter bestående av eneboliger, rekkehus og gjerne noen leiligheter i flermannsboliger på området som ligger øst for Styrivegen i vestvendt skrånende terreng. Den typiske boligkjøperen vil være førstegangsetablerende og barnefamilier. Det vil derfor være viktig for oss å tilrettelegge for gode ute- og fellesarealer til lek og opphold samt trafikksikkerhet i og til området.

Trafikksikringstiltak for hele området

- Styrivegen er en smal og trafikkert veg og vi vil derfor gå i dialog med kommunens ledelse og andre utbyggere i området om å finne løsninger for felles tiltak for å sikre trafikksikker adkomst i området. Et slikt tiltak vil være et betydelig trafikksikringstiltak for hele området og ikke bare vår eiendom.

- Vårt mål er å få levert inn forslag til reguleringsplan i løpet av våren 2017 med en mulig byggestart på området vinteren 2017/2018, sier Haugen.

Attraktivt sted å bo

- Eidsvoll har blitt et attraktivt sted å bo, sier boligkonsulent Jan Erik Lindberget. Av de 10 siste solgte boenheter i Eidsvoll kommune så er 7 innflyttere henholdsvis fra Oslo, Lørenskog og Bergen. Prisutviklingen i Oslo samt den gode kommunikasjon til Oslo medfører at mange har fått opp øynene for Eidsvoll. Vi mener derfor det er et stort behov for flere attraktive boliger i Eidsvoll, avslutter Lindberget.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen