NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

NBEF mener at de reelle klimakonsekvensene av energibruk i bygningssektoren må legges til grunn ved utforming av regelverk, der begrunnelsen for skjerping av krav er klimautfordringen.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og «nullutslipp» for å bidra til riktig fokus på tiltak og krav for å møte disse. Forsyningssituasjonen for CO2-utslippsfri elektrisk kraft i Norge tilsier at prisene i de kommende 5-10 år vil være lave. Et lavere forbruk av el vil skape ytterligere press på prisene, og medføre lavere inntekter i forsyningssektoren. Offentlig eiendomsforvaltning vil med en del av forslagene måtte øke sine investeringer i byggeprosjekter som i neste omgang vil bety lavere offentlige inntekter på forsyningssiden. Samfunnsøkonomisk er dette negativt.

NBEF ber i sin uttalelse til høring om skjerpede energikrav i TEK at iverksettelsen utsettes til etter at den varslede Energimeldingen foreligger. Dette for å sikre at byggekravene er forankret i en kostnadsoptimal og sektorovergripende energi- og miljøpolitikk.

- Vi finner det også noe spesielt å levere en høringsuttalelse om endringer i TEK med potensielt store kostnadsøkninger den ene dagen, for dagen etter å delta i et innspillsmøte i DiBK der temaet er regelendringer som kan gi kostnadsreduksjoner. Vi er positive til komponentkrav som gir kostnadssvarende bedre ytelser, men mener det ligger utfordringer i å utforme en veiledning som håndterer hvordan kravene skal benyttes for tiltak på eksisterende bygg, sier daglig leder Eystein C. Husebye. Begrepet «uforholdsmessig kostnad» blir vesentlig å få definert, og her oppfordrer vi DiBK til å samarbeide med Enova, DIFI og LCC Forum om å utvikle gode verktøy for LCC-beregninger.

NBEF mener at anslagene for de samfunnsøkonomiske konsekvensene for de økte kravene ligger for lavt. Vi legger til grunn at kravene skal legges på et kostnadsoptimalt nivå, og argumenterer for at en del av de foreslåtte tiltakene blir for kostbare å innføre. For skattebetalerne kan kravene bli dyre, med økt investeringsbehov for energieffektivisering i offentlige bygg og med lavere inntekter for den offentlig eide forsyningssektoren for elektrisk kraft.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen