NBBL: Regjeringens store enøk-bløff

NBBL: Regjeringens store enøk-bløff

Skattefradrag for enøk-investeringer i hjemmet ble lovet allerede i regjeringens politiske plattform oktober 2013. I Statsbudsjett 2016 foreslås det innført, men uten at det betyr noen forskjell.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

-     Dette er en eneste stor bløff fra regjeringen. De har gått høyt ut på banen og sagt at nå kommer enøk-fradraget som de har lovet. Det de har unnlatt å si er at det ikke har noen økonomisk konsekvens. Ei heller at det inkluderer mer bredde i tiltakene. Dette er svært skuffende, sier adm. dir. Thor Eek i NBBL.

Dagens rettighetsbaserte ordning hos Enova fortsetter, samt ny skattefradragsordning innføres. Men den nye ordningen skal være innenfor samme økonomiske ramme og inkludere samme tiltak som den eksisterende ordningen. Forskjellen er bare hvilken måte huseieren velger å få beløpet utbetalt. Velger du ny skattefradragsordning, får du i tillegg utbetalt beløpet senere enn ved dagens ordning.

Regjeringen innfører skattefradragsordningen kun for å få mer blest om enøk-ordningen

- Regjeringen innfører skattefradragsordningen kun for å få mer blest om enøk-ordningen. Ikke for å øke hverken økonomisk ramme eller utvidelse av tiltak. Det hele kan tolkes som en «sleip» måte å kvittere ut Stortingets anmodning, og egen regjeringserklæring på, sier Eek.

Boligselskaper, som representerer hver fjerde bolig, er ikke inkludert i hverken eksisterende eller forslag til ny ordning. Som et ledd i å få mer energieffektive byer, må de finansielle virkemidlene også treffe boligselskapene. Det gir det nødvendige grunnlaget for å få til energisparing som gir positive utslag på klimaregnskapet. Dette synspunktet støttes også av en rekke miljø- og bransjeorganisasjoner.

Det er skuffende og bidrar til at den positive miljøvirkningen vil bli redusert

- Til tross for at energibruken i byggsektoren utgjør ca. 35 prosent av energibruken i fastlands-Norge, velger regjeringen å utelate 20-25 prosent av boligmassen fra begge enøk ordningene. Det er skuffende og bidrar til at den positive miljøvirkningen vil bli redusert, sier Eek.

NBBL setter derfor sin lit til Stortingets behandling og endelig vedtak av budsjett 2016. Det er enda ikke for seint å gjøre de riktige grepene slik at grunnlaget for ordningen virkelig kan monne i klimaregnskapet. - NBBL er blant annet spent på om Venstre er tilfreds med at deres budsjettkrav om å innføre en skattefradragsordning for enøk tenkes kvittert ut på denne måten, eller om det må ha et reelt innhold, avslutter Thor Eek.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen