Møteplass for fremtidens kommunale boliger

Møteplass for fremtidens kommunale boliger

Den årlige boligkonferansen til Norsk Kommunalteknisk Forening har blitt en viktig møteplass for mange som arbeider med kommunale boliger i Norge. I år var det rekordstort oppmøte fra både små og store kommuner og foretak.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det spesielle med boligkonferansen er at den både er for de som jobber med boligsosialt arbeid og de som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold, og konferansen er for folk over hele landet. Årets konferanse, Boliger for fremtiden 2017, ble holdt 6-7 februar på Scandic St Olavs plass i Oslo sentrum.

– Det er jo ikke konkurranse mellom kommunene på samme måte som det er mellom kommersielle selskaper, og jeg tror vi skaper en god felles møteplass her for å diskutere og dele erfaringer, forteller Elisabeth Leikanger i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Hun har arbeidet med å arrangere konferansen i samarbeid med programkomiteen, som består av representanter som jobber med kommunale boliger i flere av de største kommunene, KS og Husbanken. Det er sjette gang konferansen arrangeres, og i år har det vært over 150 deltakere. Det er ny rekord.

– Folk har kommet til meg og sagt at de synes det er lærerikt, men de understreker også at det sosiale er vel så viktig, smiler Leikanger.

Samarbeid, eldrebølgen og grønne boliger

Erik Hirth i Stavanger Boligbygg KF er på konferansen for første gang, og er svært fornøyd.

– Vi får delt kunnskap og bekymringer, møte fagekspertise og diskutere saker. Samtidig er konferansen viktig fordi det skapes kontakter og et miljø, sier han.

På konferansen har det både vært tekniske og praktiske innlegg som er nyttige for mange, og kan bidra til å styrke kommunenes arbeid med kommunale boliger. Temaene har blant annet vært samarbeid mellom de som jobber med boligsosialt arbeid og de som drifter og vedlikeholder boligene, og hvordan kommunene kan møte eldrebølgen, velge grønne løsninger og bidra til å redusere stigmatisering av kommunale beboere.

Mange kommuner har delt sin kunnskap og sine erfaringer og vist eksempler på hvordan de jobber, deriblant Boligbygg, som har hatt spørretime med juridisk rådgiver Christine Wiig.

– Konferansen er nyttig for foretak over hele landet, blant annet for å se litt hva som rører seg andre steder, sier Atle von der Fehr. Han er eiendomssjef i Boligbygg Oslo KF og har sittet i programkomiteen for konferansen.

– Også er det nyttig for andre kommuner med mindre fagmiljø, legger han til. På konferansen møter man gjerne andre som jobber med det samme som en selv, og kan utveksle viktige erfaringer og kunnskap.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen