Moelven kjøper Hedalm AS

Moelven kjøper Hedalm AS

Kjøpet av Hedalm AS på Hjellum i Hamar kommune gjennomføres for å rendyrke Moelvens modulkonsepter. Dette melder Moelven på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Sammen med den øvrige produksjonsstruktur får Moelven et fremtidsrettet modulkonsept som betjener konsernets tre markedssegmenter - bygg og anlegg, prosjekt og bolig.

- Strategisk sett dreier oppkjøpet seg om spesialisering for å styrke Moelvens konkurransekraft innen industriell bygging. Gjennom oppkjøpet av Hedalm AS styrker vi vår posisjon som den ledende modulprodusenten i Norden. Vi får økt spesialisering, kapasitet og muligheter til å levere store ordrer på kort tid – i alle våre tre segmenter, sier konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA på deres nettsider.

Økt etterspørsel etter boliger

Konsernsjefen sier at et særlig viktig moment i begrunnelsen for oppkjøpet er at konsernet opplever og forventer en betydelig etterspørselsøkning i markedet for standardiserte og nøkkelferdige fleretasjes leilighetsbygg.

- Moelven har utviklet et eget leilighetskonsept basert på moduler der kundene får et fleretasjes leilighetsbygg levert som en totalentreprise inklusive eventuelt parkeringskjeller. For å møte det økende behovet for nøkkelferdige boligkonsepter, er det behov for å øke produksjonskapasiteten. I produksjonslokalene på Hjellum kan Moelven produsere over 12 meter lange moduler. Det er spesielt viktig for Moelvens nye boligkonsept, sier Kristiansen.

Det er ingen planer om umiddelbare endringer i bemanning. Vi har god og tilstrekkelig ordrereserve som underbygger full aktivitet på samtlige av våre produksjonsanlegg, sier Kristiansen.

Tar vare på kompetanse

Kristiansen er klar på at Moelven vil ta godt vare på kunnskapen og kompetansen som finnes i Hedalm AS.

- Når dette er tilstrekkelig kartlagt, skal vi sammen ta ut de synergieffekter og konkurransefordeler vi klarer å få ut i form av økt industriell kunnskap, spesialisering, standardisering og kapasitet. Tiden er nå virkelig inne for industrielt trebyggeri, sier Kristiansen.

Det nye selskapet eies av Moelven Industrier ASA. Det vil drives videre som et eget selskap koordinert med øvrig modulproduksjon i Moelven konsernet.

Svært fornøyd

Kristiansen er samlet sett svært fornøyd med ervervet av Hedalm AS.

- Hedalm AS har moderne kontor- og produksjonsfasiliteter der det fra før er investert rundt 100 millioner. Det gir muligheter for vekst i organisasjon og produksjon. Samtidig er det gode logistikkløsninger mellom lager, produksjon og utkjøring. Industritomta på Hjellum består av en moderne fabrikk som er optimalisert for modulproduksjon. Det er snakk om 8500 kvadratmeter produksjonslokaler og store tomtearealer som gir oss muligheten for lagring av ferdige moduler. Det er svært attraktivt for kundene å kunne lagre moduler hos oss før utkjøring, sier Morten Kristansen.

Styreleder Rune Brenna i Hedalm Holding AS sier at Hedalms eiere har over lang tid hatt et ønske om å redusere sine industriengasjementer.

- Den løsningen vi nå har fått mener vi er meget god både for Hedalms eiere og de ansatte. Løsningen gir samtidig et godt grunnlag for fortsatt industrivirksomhet i regionen, sier Brenna.

Partene har tatt forbehold om at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen