NGBC og Grønn Byggallianse holdt kurs for næringsmeglere sist uke. Her er et knippe meglere rundt bordet, i tillegg til Katharina Bramslev og Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse.
NGBC og Grønn Byggallianse holdt kurs for næringsmeglere sist uke. Her er et knippe meglere rundt bordet, i tillegg til Katharina Bramslev og Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse. (NGBC)

Meglere har en viktig rolle i det grønne skiftet

Hvor viktig er kunnskap om helse- og miljøkvaliteter for eiendomsmeglere? NGBC i samarbeid med Grønn Byggallianse arrangerte i forrige uke et minikurs for næringsmeglere for å gi en liten innføring.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- Vi opplever økende fokus på miljø og helse i samfunnet, og leietakere ønsker seg bygg med gode helse- og miljøkvaliteter som dagslys, utsyn, frisk luft og fleksible arealer. Forskning viser nemlig at ved å ta slike hensyn kan trivsel økes og sykefraværet reduseres hos arbeidstakeren. Dette kan gi en tydelig økonomisk gevinst for leietaker, men også for gårdeier. I en spørreundersøkelse fra Høyskolen i Østfold svarer flertallet av de spurte at de er villige til å betale noe mer for et bygg med et dokumentert godt innemiljø, forteller daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik som fortsetter:

-Tanken med minikurset i dag er å bevisstgjøre meglerne på at grønne bygg er mer enn energieffektive bygg. Meglerne har en viktig rolle som formidler av kvalitet, og i de fleste tilfeller er leietaker prisgitt den kunnskapen megler videreformidler når det gjelder byggenes helse- og miljøfremmende kvaliteter. Med verktøy som BREEAM-NOR får du dokumentert kvalitet og ikke bare store ord. Det er lett å kommunisere for megler og gir trygghet for leietaker, sier hun.

Minimumskvaliteter for leietaker

Vi må ha en helhetlig tilnærming til bærekraft uavhengig av om man er leietager, gårdeier eller megler, sier Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse.

- Vi må sikre minimumskvaliteten for leietaker i tiden fremover. I det ligger blant annet inneklima, energibruk, funksjoner, fleksibilitet, materialkvaliteter og dagslys. Her har både søkemegler og utleiemegler en viktig rolle å spille, avslutter han.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen