Mangel på rutiner ved uavhengig kontroll

Mangel på rutiner ved uavhengig kontroll

En undersøkelse av Analyse & Strategi har undersøkt effekten av uavhengig kontroll. Undersøkelsen viser manglende rutiner og dårlig oppfølging av kommunene ved avvik.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Variert praksis og forståelse ved kontroll 

Analyse & Strategi har utført dybdeintervjuer og spørreundersøkelser av kontrollforetak og kommuner. Hensikten med undersøkelsen var å vurdere effekten av uavhengig kontroll, og om den gjennomføres på et forsvarlig nivå.

Undersøkelsen viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av kontrollen. Avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet Kjetil Krogstad, sier det er viktig å avdekke områdenr i kontrollen hvor regelverket og gjennomføringen kan forbedres.

- Undersøkelsen kan være grunnlag for justeringer av regelverk og veiledning, som kan bidra til at aktørene i større grad slutter opp om kontrollen. Dette vil også gjøre at gjennomføringen av uavhengig kontroll gir bedre effekt for byggkvalitet, sier han til DIBK.

Kommunene følger ikke opp

Dersom kontrollforetaket oppdager avvik fra kravene i plan- og bygningsloven, skal dette meldes til de ansvarlige for prosjekteringen eller utførelsen av arbeidet. De er ansvarlig for å rette opp feil eller mangler. Når kontrollforetaket skal påse at avviket er rettet opp, er det tilstrekkelig å få dette bekreftet av ansvarlig prosjekterende eller utførende foretak.

Dersom avvik ikke blir rettet opp innen den gitte fristen, skal kontrollforetaket melde fra til søkeren av kontroll. Dersom avviket fortsatt ikke blir rettet opp meldes det videre til kommunen.

20 prosent av foretakene i undersøkelsen har opplevd å måtte sende melding til kommunen om avvik. De er bekymret for at kommunene ikke følger opp avvikene.

Kommunene har få ressurser og lav kompetanse til å følge opp og behandle avvik. Derfor benytter de sjelden muligheten til sanksjoner.

Avdekker mangel på rutiner

Undersøkelsen viser manglende rutiner ved uavhengig kontroll. Dette gjelder særlig innen dokumentasjonskrav. Foretak innenfor tiltaksklasse 1 (se faktaboks), mangler også rutiner for kvalitetssikring.

Innen tiltaksklasse 2 og 3 (se faktaboks) kommer kontrollen for sent inn i byggeprosessen. Her er kontrollprosessen mer avansert. Kontrollforetakene i undersøkelsen mener derfor det ville hensiktsmessig å komme inn tidligere i byggeprosessen.

I tillegg avdekker undersøkelsen at uavhengig kontroll ofte gjennomføres kun basert på dokumentasjon, og ikke befaring på byggeplass.

Til tross for dette mener flertallet av de medvirkende kontrollforetakene at uavhengig kontroll fungerer etter sin hensikt og at det bidrar til økt byggkvalitet.

Les hele rapporten her.

[factbox id="1"]

MILJØBYGG/22. mai 2018

Skal bygge Lillestrøms mest miljøvennlige boligprosjekt

Skanska har høye miljøambisjoner for boligprosjektet Aveny Vest, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Prosjektet vil bestå av 176 selveierleiligheter fordelt på tre selvstendige bygg med svært god beliggenhet i hjertet av Lillestrøm. Les hele saken

Til toppen