Mangel på rutiner ved uavhengig kontroll

Mangel på rutiner ved uavhengig kontroll

En undersøkelse av Analyse & Strategi har undersøkt effekten av uavhengig kontroll. Undersøkelsen viser manglende rutiner og dårlig oppfølging av kommunene ved avvik.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Variert praksis og forståelse ved kontroll 

Analyse & Strategi har utført dybdeintervjuer og spørreundersøkelser av kontrollforetak og kommuner. Hensikten med undersøkelsen var å vurdere effekten av uavhengig kontroll, og om den gjennomføres på et forsvarlig nivå.

Undersøkelsen viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av kontrollen. Avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet Kjetil Krogstad, sier det er viktig å avdekke områdenr i kontrollen hvor regelverket og gjennomføringen kan forbedres.

- Undersøkelsen kan være grunnlag for justeringer av regelverk og veiledning, som kan bidra til at aktørene i større grad slutter opp om kontrollen. Dette vil også gjøre at gjennomføringen av uavhengig kontroll gir bedre effekt for byggkvalitet, sier han til DIBK.

Kommunene følger ikke opp

Dersom kontrollforetaket oppdager avvik fra kravene i plan- og bygningsloven, skal dette meldes til de ansvarlige for prosjekteringen eller utførelsen av arbeidet. De er ansvarlig for å rette opp feil eller mangler. Når kontrollforetaket skal påse at avviket er rettet opp, er det tilstrekkelig å få dette bekreftet av ansvarlig prosjekterende eller utførende foretak.

Dersom avvik ikke blir rettet opp innen den gitte fristen, skal kontrollforetaket melde fra til søkeren av kontroll. Dersom avviket fortsatt ikke blir rettet opp meldes det videre til kommunen.

20 prosent av foretakene i undersøkelsen har opplevd å måtte sende melding til kommunen om avvik. De er bekymret for at kommunene ikke følger opp avvikene.

Kommunene har få ressurser og lav kompetanse til å følge opp og behandle avvik. Derfor benytter de sjelden muligheten til sanksjoner.

Avdekker mangel på rutiner

Undersøkelsen viser manglende rutiner ved uavhengig kontroll. Dette gjelder særlig innen dokumentasjonskrav. Foretak innenfor tiltaksklasse 1 (se faktaboks), mangler også rutiner for kvalitetssikring.

Innen tiltaksklasse 2 og 3 (se faktaboks) kommer kontrollen for sent inn i byggeprosessen. Her er kontrollprosessen mer avansert. Kontrollforetakene i undersøkelsen mener derfor det ville hensiktsmessig å komme inn tidligere i byggeprosessen.

I tillegg avdekker undersøkelsen at uavhengig kontroll ofte gjennomføres kun basert på dokumentasjon, og ikke befaring på byggeplass.

Til tross for dette mener flertallet av de medvirkende kontrollforetakene at uavhengig kontroll fungerer etter sin hensikt og at det bidrar til økt byggkvalitet.

Les hele rapporten her.

[factbox id="1"]

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen