Månedens bygg i januar 2017 er Nesttunbrekka 99

Månedens bygg i januar 2017 er Nesttunbrekka 99

Nesttunbrekka 99 ble Bergens første bygg med BREEAM Excellent as-built sertifikat. Bygget har mange gode løsninger, og vi har spesielt merket oss dets ammoniakk varmepumpeløsning basert på grunnvann.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det er ikke boret brønner, men montert horisontale rørledninger ca 1,5 m under gulv i kjeller som henter inn vann til en grunnvannsbrønn. Tomten ligger i et lavpunkt og i Bergen er det rikelig tilgang på naturlig vann. Fra grunnvannsbrønnen blir vann pumpet inn i varmepumpen og rundt i bygget. Vannet slippes deretter ut i grunnen via nye rørledninger.

[factbox id="1"]

Rørledninger under gulv i kjeller

Grunnvannsbrønn og rørledninger er fysisk plassert under kjelleretasje i siste byggetrinn av nybyggene i Nesttunbrekka.

Bygget tilfredsstiller nye energiregler i TEK10, har passivhusstandard og energiklasse A. Det er nærhet til bybane, bra sykkelforhold og elbilparkering - totalt 25 plasser som deles med nr 97 og 95.

Miljøvennlig innredning

Miljøkravene er fulgt opp også i valg av innredning. Man har sett på muligheter for gjenbruk av møbler der dette var mulig. I tillegg ble det stilt krav i anbudsmateriell om å dokumentere miljøegenskaper for tilbudt inventar. Denne dokumentasjonen ble vektet i videre valg av leverandør.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen