Månedens bygg i januar 2017 er Nesttunbrekka 99

Månedens bygg i januar 2017 er Nesttunbrekka 99

Nesttunbrekka 99 ble Bergens første bygg med BREEAM Excellent as-built sertifikat. Bygget har mange gode løsninger, og vi har spesielt merket oss dets ammoniakk varmepumpeløsning basert på grunnvann.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det er ikke boret brønner, men montert horisontale rørledninger ca 1,5 m under gulv i kjeller som henter inn vann til en grunnvannsbrønn. Tomten ligger i et lavpunkt og i Bergen er det rikelig tilgang på naturlig vann. Fra grunnvannsbrønnen blir vann pumpet inn i varmepumpen og rundt i bygget. Vannet slippes deretter ut i grunnen via nye rørledninger.

[factbox id="1"]

Rørledninger under gulv i kjeller

Grunnvannsbrønn og rørledninger er fysisk plassert under kjelleretasje i siste byggetrinn av nybyggene i Nesttunbrekka.

Bygget tilfredsstiller nye energiregler i TEK10, har passivhusstandard og energiklasse A. Det er nærhet til bybane, bra sykkelforhold og elbilparkering - totalt 25 plasser som deles med nr 97 og 95.

Miljøvennlig innredning

Miljøkravene er fulgt opp også i valg av innredning. Man har sett på muligheter for gjenbruk av møbler der dette var mulig. I tillegg ble det stilt krav i anbudsmateriell om å dokumentere miljøegenskaper for tilbudt inventar. Denne dokumentasjonen ble vektet i videre valg av leverandør.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen