Lettere for leietakere å stille miljøkrav

Lettere for leietakere å stille miljøkrav

Sammen med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har Enova utviklet en ny veileder for bedrifter og offentlige aktører som skal ut på leiemarkedet. Målet med veilederen er å få flere leietakere til å verdsette energi- og klimakvaliteter når de er på jakt etter nye lokaler.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Vi vet at leietakerne er en viktig driver for et grønnere byggmarked. De største bedriftene stiller allerede strenge miljøkrav til sine lokaler. Samtidig viser våre undersøkelser at bevisstheten og kompetansen om energi og klima er veldig varierende. Det gjelder både blant leietakerne og næringsmeglerne. Ved å løfte opp energi og miljø blant kriteriene i kravspesifikasjonen, tror vi at det blir enklere å stille slike krav, sier seniorrådgiver Anders Solem i Enova.

Øker kompetansen

«Veilederen til kravspesifikasjon» ble lansert på Forum for næringsmeglere på torsdag. I tillegg til faktorer som er direkte relatert til energi og miljø, som for eksempel driftskostnader og materialvalg,inneholder veilederen også andre forhold som leietakere etterspør, som for eksempel fleksibilitet og adkomstmuligheter.

– En slik veileder har ikke eksistert tidligere. Veilederen vi har utviklet nå, er tenkt som et diskusjonsgrunnlag mellom megler og leietaker for å øke bevisstheten om kravene man stiller. Vi gir også råd om hvordan funksjonskrav kan formuleres for ulike ambisjonsnivåer. I tillegg har vi utarbeidet forslag til en enkel kravspesifikasjon for små leietakere som ikke bruker megler, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Miljøansvar

Enova og Grønn Byggallianse håper også at veilederen vil bidra til å øke miljøbevisstheten blant næringsmeglerne.

– Næringsmeglerne er leietakernes viktigste rådgivere, og må bidra til å løfte energi og klima høyere på agendaen. Flere og flere bedrifter er opptatt av miljø- og samfunnsansvar, og må forstå at hvilke lokaler de velger er med på å avgjøre hvordan de fyller dette ansvaret. Leietakerne vil trolig stille høyere og høyere krav på dette området, og meglerne må vise at de har den nødvendige ekspertisen. Da kan både leietakerne og meglerne bidra på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Solem i Enova.

Foruten Grønn Byggallianse og Enova, har Norsk Eiendom, Akerhus Eiendom og NGBC sittet i prosjektgruppen som har utviklet veilederen. Representanter fra Gjensidige, Hoegh Eiendom, DIFI, OPAK, DTZ, Entra, Malling&co og Wikborg Rein har også bidratt med innspill gjennom en egen referansegruppe.

Last ned veilederen her.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen