Leieprisene i Oslo stiger, mens salgsprisene faller

Leieprisene i Oslo stiger, mens salgsprisene faller

Siden juli 2016 har leieprisene steget med ca.6,5% i Oslo, samtidig som boligprisene fortsetter å falle. Rentenivået er fortsatt rekordlavt. Det er derfor igjen mulig å få god direkte avkastning på boliginvesteringer for utleie. Flere av boligene som blir solgt i Oslo nå, kan gi inntil 5% direkte avkastning på investert kapital, sier Juridisk Direktør, Tor Q. Aaserød i Utleiemegleren.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Oslo

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 15.570,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 0,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 6,4%.

For en 2-roms kostet det i snitt 12.423,- kroner, som er tilsvarende fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 3,8%.

Det kostet nå i snitt 9322,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en nedgang på 1,9% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 6,5%.

-Det er bra aktivitet i markedet, mange flytter på seg nå i sommermånedene. Mange boliger er leid ut og antall ledige boliger i Oslo er gått ned i løpet av den siste tiden, sier daglig leder ved Utleiemegleren Pro, Marianne Wallin.

Bergen

For en 2-roms leilighet kostet det i snitt 11.309,- kroner, som er en oppgang på 3,4% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 5,2%.

Det kostet i gjennomsnitt 13.154,- kroner å leie en 3-roms i Bergen. Sammenlignet med forrige måned, er det en nedgang på 8,2%.

-Nå er vi godt i gang med høysesongen i leiemarkedet i Bergen og det er stor aktivitet i markedet. Faktisk er de tre siste månedene de tre beste månedene vi har hatt siden vi åpnet kontoret i Bergen i 2009 målt i antall signerte kontrakter! Den kraftige stigningen i leiepriser som vi har sett i hovedstaden på grunn av nedkjølingen i boligmarkedet som foreløpig ikke har påvirket Bergen på samme måte. Bankenes innskjerping av utlånspraksisen, gjør at en del grupper som inntil nylig gjerne har kjøpt bolig nå leier for en periode. Dette vil kunne medføre en videre økning i leieprisene også her, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Stavanger

I Stavanger kostet en 2-roms i gjennomsnitt 8293,- kroner å leie i juli. Sammenlignet mot samme måned i fjor er dette en oppgang på 0,3%.

En 3-roms kostet i snitt 10.582,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 2,2%

- Vi ser at leieprisene svinger en del fra måned til måned, men den langsiktige trenden viser at de har stabilisert seg det siste året. Det er fortsatt høysesong for eneboliger, og vi oppnår meget gode priser på det beste objektene, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 11.256,- kroner i juli, som er en oppgang på 5,7% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,3%.

For en 3-roms var snittleien 14.409,- kroner, dette er en oppgang på 4,8% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2,6%.

- Det er som vanlig mange studenter på boligjakt i disse tider, og det er de minste leilighetene som går raskest unna. 2 – roms leiligheter med god standard er for tiden lettest å leie ut. Ellers er det grei etterspørsel på 3 – roms, mens de største leilighetene med 3 og 4 soverom er de som er vanskeligst å leie ut.Det er også et godt utvalg til studentene når det gjelder leie av bolig. Det finnes mange alternativer, alt fra en hybel i de større studentbyggene, til private leiligheter med god standard, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Romerike

For en 1-roms leilighet kostet det i snitt 8040,- kroner, som er en nedgang på 1,0% sammenlignet med forrige måned i fjor.

I snitt kostet det 10.183,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,4%.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i snitt 12.260,- kroner. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 0,1%.

- På Romerike er det fortsatt mange leietakere på visning, særlig i Lillestrøm. På Øvre Romerike er det også kommet flere på visning enn på starten av sommeren. Mange nyprosjekter ferdigstilles på denne tiden og det er også forventet at det kommer mange nye boligprosjekter fremover. Mange 2-roms og de mindre 3-roms leilighetene blir kjøpt av investorer i disse prosjektene og gjør at det stadig kommer flere leieboliger på markedet og vil trolig holde leieprisene stabile i tiden som kommer, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

Asker og Bærum

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 11.798,- kroner for en 2-roms, som er en oppgang på 6,1% fra forrige måned.

For å leie en 3-roms i Asker og Bærum måtte du gjennomsnittlig betale 14.850,- kroner i juli. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 4,6%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,6%.

- I år som i fjor, ble det oppnådd veldig gode leiepriser i Asker og Bærum i juli måned. Snittprisene økte med 4-6% fra juni måned, men dette har nok også sammenheng med at det er færre boliger på markedet i juli. For første gang på godt over et år ser vi at det er mindre enn 250 boliger til leie i Asker og Bærum på Finn.no, men vi regner med at volumet tar seg opp igjen utover i august måned. Vi opplever fortsatt at mange er på jakt etter å kjøpe bolig for utleie, og at det er veldig få av de nåværende utleierne som velger å selge sin utleiebolig. Dermed tyder alt på at vi får et stabilt og godt leiemarked utover sensommeren og til høsten, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

Drammen

I snitt kostet det 9105,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Drammen. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 4%.

For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 11.750,- kroner. Dette er en nedgang på 1,1% sammenlignet mot forrige måned.

- Leiemarkedet i Drammen har vært preget av feriemodus i juli. Det har vært færre på visningene enn tidligere i vår og sommer. Det har også vært færre utleiere som har tatt kontakt for å leie ut. Det har vært overraskende lite studenter på visningene. Om de allerede har skaffet seg bolig eller om de tar kontakt i august gjenstår å se. Tidligere år har derimot aktiviteten i leiemarkedet tatt seg betydelig opp i august, sier daglig leder ved Utleiemegleren, Drammen Eivind Sveen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen