– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi, sier Jæger.
– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi, sier Jæger.

Lavere nyboligsalg kan få effekter for sysselsettingen neste år

Boligsalget har gått ned 20 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er salget av leiligheter som har størst nedgang med 35 %. Salget av eneboliger går ned 11 %, mens småhus har en oppgang på 18%. Oslo har den største nedgangen. Der er salget er ned 60 % sammenlignet med fjoråret.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.  

– Igangsettingen av boliger ligger fortsatt på et høyt nivå, og ligger 4 % over fjoråret. Igangsetting av eneboliger går ned med 13 %, mens småhus og leiligheter øker med hhv 32 % og 3 %. De 12 siste månedene er det igangsatt 31 987 boliger, mens det er solgt 30 381 boliger.

– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi. Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk. Dette er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger.

Råd til politikerne

Jæger sier at den midlertidige boliglånsforskriften er den viktigste årsaken til at det selges færre nye boliger, og ønsker å gi følgende råd til politikerne:

  1. Den midlertidige boliglånsforskriften kan ligge frem til sommeren, men bør ikke videreføres.
  2. Husbankens rolle bør vurderes. Det bør innføres ordninger som gjør at Husbanken kan bidra til at det igangsettes bygging av nok nye boliger.
  3. Kommunene må ikke stoppe opp å regulere nye tomter til boliger. Da får vi det samme problemet om noen år igjen.
  4. Det må bli billigere å bygge. Mange pålegg gjør det unødvendig dyrt uten at det gir direkte utslag på bokvaliteten.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen