Lanserer intelligente heiser og rulletrapper i Norge
(Foto: KONE)

Lanserer intelligente heiser og rulletrapper i Norge

Mulighetene innen kunstig intelligens er uendelige. KONEs 24/7 Connected Services er IoT-basert og plattformen analyserer data i nå-tid og kan på den måten forutse problemer før de oppstår.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Med urbaniseringen som nå skjer i verden hvor flere mennesker bosetter seg i byene og det bygges høyere bygninger, får også heisene en større betydning. Å forflytte seg raskt og enkelt i bygninger tar vi som en selvfølgelighet. Stillestående heiser fører til redusert fremkommelighet og kan være kilde til frustrasjoner. Dette er noe KONE har tatt ansvaret for og utviklet den nye tjenesten 24/7 Connected Services – et servicekonsept som bygger på kunstig intelligens. Ved at vi tar et større ansvar for heisens drift, vil vi kunne gi både brukerne og de som har ansvar for heisen «peace of mind», eller ro i sjela om du vil, sier Henrik Wergeland, servicesjef hos KONE AS.

KONE har i samarbeid med IBM gjort heisene smartere. Ved å koble heisene til skyen kan vi samle inn store mengder data ved hjelp av sensorer. IoT-plattformen Watson overvåker, analyserer og viser data i nå-tid. På denne måten kan vi skreddersy det perfekte vedlikeholdet for hver og en heis.

Med den nye tjenesten kan KONE tilby økt trygghet og forbedret sikkerhet for kunder og passasjerer. Sensorer i heisen samler inn informasjon 24/7 og ved hjelp av IoT-teknikk kan behovene for vedlikehold og proaktive tiltak direkte identifiseres, og eventuelle problemer forhindres innen de oppstår. Om systemet oppdager at det er et behov for ekstra service, kontaktes en servicetekniker automatisk.

Testet i Sverige, Finland og Tyskland

Utviklingen av KONE 24/7 Connected Services har skjedd i nært samarbeid mellom KONE, IBM og flere pilotkunder i blant annet Sverige, Finland og Tyskland. I Sverige er det borettslaget Humlegården i Stockholm som var en av de globale pilotkundene som bidro til utviklingen av det nye servicekonseptet som KONE nå kan tilby alle sine kunder.

Servicekonseptet tilbys på det norske markedet fra og med juni. På globalt nivå er målet å installere KONEs IoT-sensorer på over 1 million heiser og rulletrapper de kommende årene.

KONE 24/7 Connected Services

KONE 24/7 Connected Services bygger på IBMs Watson IoT-plattform som samler og lagrer data i skyen. Datainnsamling skjer via IoT-sensorer som måler ulike faktorer som kan påvirke heisen. Det kan være temperatur, fukt, uregelmessige stopp, vibrasjoner, hvordan dørene åpner og lukker seg og mye mer.

Watsonplattformen analyserer data i nå-tid og kan dermed forutse problemer innen de oppstår. Når systemet oppdager behov for service på en heis, legges det umiddelbart inn i vedlikeholdsplanen, med informasjon om hva som er feil og hvordan det kan løses, og forsikrer at en tekniker kommer dit i god tid. Slik kan antallet driftsstopp minimeres.

Når serviceteknikeren avslutter sin jobb sendes data tilbake til Watson, og forteller om IoT-plattformen har funnet kilden til problemet og forslag til løsning. Ettersom infrastrukturen og datautviklingen vokser, kommer Watsons analyser til å bli enda mer korrekte og generere ny kunnskap om drift og vedlikehold.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen