KPMG ønsker bedre samarbeid

KPMG ønsker bedre samarbeid

KPMGs årlige, globale bygg- og anleggsundersøkelse for 2015 er klar. Til tross for fremgang innen næringene viser den at vi sliter med å holde oss innenfor budsjetter og tidsrammer. Dette mener KPMG kan løses med tettere samarbeid.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Undersøkelsen viser at bygg- og anleggsbransjen har hatt problemer med å utvikle tillitt og et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Dette har ført til forsinkelser og store overskridelser i budsjetter.  Her er KPMGs noen råd til private og offentlige bedrifter for å holde seg innenfor tidsrammer og unngå byggfeil.

[factbox id="1"]

En ny tilnærming til kompetanseutvikling

En effektivt strategi for rekruttering og utvikling bør inneholde data analyser som kan bidra til å forutse fremtidig behov for bedriften. Ved å utbrede nettet av kandidater og organisasjoner kan man tiltrekke kandidater med nye måter å tenke på. Utover dette finnes det ingen substitutt for erfaring, og byggherren må også finne måter å benytte seg av eldre ansatte i bransjen.

Realisme over optimisme

Byggeiere må kreve praktiske målsettinger fra entreprenører basert på realistiske forventninger på hva som kan gå galt. Planlegging må balansere slingringstid med tøyelige mål, men til en viss grad. Om nødvendig kan eiere søke ekstern planleggings ekspertise for å forsikre at de forstår arbeidsflyten og de økonomiske effekten av forsinkelser.

Utvid teamet om nødvendig 

Prosjekteiere må investere i relasjoner med aktører for å oppnå gjensidig tillitt og kunne diskutere problemer eller svakheter. I stedet for å legge risikoen på entreprenøren er det bedre å utvikle et helhetlig prosjektteam med felles mål og belønninger. Dersom entreprenøren mangler kompetanse på visse områder kan det åpent diskuteres hvordan teamet kan forbedres med ekspertise utenfra.

Les hele rapporten her 

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen