Knutepunktutvikling vil gi miljøgevinster

Knutepunktutvikling vil gi miljøgevinster

Transportøkonomisk institutt (TØI) presenterte rapporten «Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser». Rapporten som er utarbeidet for ROM Eiendom, viser i hvilken grad byene og tettstedene i InterCity-trianglet vil oppnå miljøeffekter ved å bygge boliger og næringsbygg nær kollektivknutepunktene.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Rapporten viser at byer relativt nært Oslo, som Moss og Drammen, har aller mest å vinne på å drive stasjonsnær byutvikling. Byer i denne kategorien vil ved å lokalisere boliger og arbeidsplasser i stasjonsnære og sentrale områder, og ikke utenfor sentrum, redusere antall kjøretøykilometer med bil (kjtkm) med 35 prosent per ansatt og 21 prosent per bosatt.

Bra for miljøet å drive eiendomsutvikling i bysentrum

I byer noe lenger fra Oslo, som Hamar, Sarpsborg og Tønsberg, viser rapporten at bolig- og arbeidsplassetablering i stasjonsnære og sentrale områder gir 14 prosent færre kjtkm per ansatt og 21 prosent færre kjtkm per bosatt enn bolig- og arbeidsplassetablering utenfor sentrum.

I forstadsområder som Ski, Lillestrøm og Asker, gir bolig- og arbeidsplassetablering i stasjonsnære og sentrale områder 17 prosent færre kjtkm per ansatt og 0,5 prosent færre kjtkm per ansatt enn bolig- og arbeidsplassetablering utenfor sentrum

- At det er bra for miljøet å drive eiendomsutvikling i bysentrum, har vi visst lenge, men vi har manglet en grundig analyse av hvor stor effekt det har på persontransporten i byer og tettsteder å bygge boliger og næringsbygg nær kollektivknutepunkt. Med denne rapporten har TØI gitt oss det ønskede kunnskapsgrunnlaget, sier administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom.

Miljøgevinstene av knutepunktutvikling vil bli stadig større

Utgangspunkt for TØIs analyse er en sammenligning av reisevaner til og fra sentrale områder med reisevaner til og fra ikke-sentrale områder. Som teoretiske eksempler benytter TØI noen av ROM Eiendoms eiendomsutviklingsprosjekter sentralt i Ski, Moss og Hamar.

Dagens reisemiddelfordeling er lagt til grunn for analysen. I årene fremover vil InterCity-utbyggingen gi store ringvirkninger for byene og trolig endre folks reisevaner. Etter hvert som InterCity-utbyggingen ferdigstilles, vil miljøgevinstene av knutepunktutvikling bli stadig større.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen