Gunnar Gjørtz (tv), KLP Eiendom kjøper Barcode-kjelleren av Rolf Thorsen, OSU.
Gunnar Gjørtz (tv), KLP Eiendom kjøper Barcode-kjelleren av Rolf Thorsen, OSU. (Foto: KLP Eiendom)

KLP Eiendom kjøper Barcode-kjelleren fra OSU

KLP Eiendom har inngått en avtale med Oslo S Utvikling, OSU, om kjøp av selskapet Barcode Basement AS for 829 MNOK. Selskapet eier i overkant av 1/3 av kjellerarealet under Barcode- rekken.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Barcode-kjelleren er en kjeller på tre etasjer under hele Barcode-rekken. Den består av ulike typer arealer, som benyttes av brukerne av Barcode-byggene. 

– Vi er glade for å komme i mål med OSU om kjøp av Barcode Basement. Eiendommen er komplisert på grunn av mange kommersielle, tekniske og juridiske grensesnitt, men etter en grundig prosess føler vi oss trygge på objektet vi skal overta, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom. 

Totalt areal i Barcode-kjelleren er ca. 70.500 kvadratmeter. Av dette eier Barcode Basement ca. 24.400 kvadratmeter utleiebart, inntektsgivende areal. Det består av lager, parkering og fellesarealer som leies ut til leietakere og gårdeiere i Barcode-byggene. Øvrig areal i kjelleren er enten eid eller kontrollert gjennom evigvarende bruksretter av eiendomsbesitterene i Barcode-rekken. Ved overtakelse er brutto årlig leieinntekt 42,2 MNOK. Det er for tiden ledige parkeringsplasser og lagerareal i kjelleren. 

Rolf Thorsen (tv), i OSU, selger Barcode-kjelleren til Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom Foto: KLP Eiendom

– Vi mener dette er en god investering. Vi er fornøyd med å bli eier av kjelleren under KLPs hovedkontor og resten av Barcode, legger Gjørtz til. 

– Vår oppgave er å utvikle attraktive produkter i Bjørvika, som vi selger når vi får en akseptabel pris for dem. Da KLP Eiendom ga oss tilbud på Barcode Basement, valgte vi å selge også dette arealet. Mye av midlene vi får inn for salget vil bli re-investert i å utvikle og ferdigstille de andre attraktive prosjektene vi arbeider med i Bjørvika, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling. 

Bjørvika-utbyggingen er det største byutviklingsprosjektet i Norge noensinne. Når alt står ferdig, kommer 20 000 mennesker til å jobbe her, og cirka 10 000 mennesker vil bo i Bjørvika fordelt på 5000 boliger. 

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen