Kjøpte nyoppusset og eldrevennlig gård

Kjøpte nyoppusset og eldrevennlig gård

Kommunens kjøp av gården i Welhavensgate 5 gjorde at bydelen kunne fortsette å leie, og at beboerne kunne bli boende i de nyoppussede boligene, som er spesialtilpasset eldre med kognitiv svikt og demens.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I desember 2016 signerte Boligbygg Oslo KF kjøpskontrakten med tidligere eier av Welhavensgate 5. Gjennom 2015 og 2016 har den tidligere eieren sammen med Bydel St. Hanshaugen totalrehabilitert gården. Fokuset har vært på å tilpasse bygget til eldre med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på å gjøre demensvennlige.

Totalt er det ti boliger og et dagsenter i gården. Ved hjelp av moderne velferdsteknologi kan ansatte i dagsenteret ha godt tilsyn med beboerne. Hver leilighet er også utstyrt med en egen legemiddelautomat.

Sikret prosjektets fortsettelse

Da selger og bydelens plan om å få lån og tilskudd ikke gikk i mål, spurte bydelen om Boligbygg ville kjøpe gården. Slik kunne bydelen fortsette å leie og beboerne kunne bli boende. Det var viktig for både bydel og selger at prosjektet med tilpassede boliger skulle fortsette.

– Selger har vært veldig innstilt på at dette prosjektet skal fortsette i sin form og har hatt et ønske om at de som bor i bygget i dag skal få bli boende. Vi har vært avhengig av denne innstillingen fra selger for å komme i mål, sier kjøpsassistent Magnus Thun i Boligbygg.

Imponert byrådsleder

Tirsdag 24. januar tok byrådsleder Raymond Johansen turen til Welhavensgate 5 for å møte 75 år gamle Gunnar som har demens- Byrådslederen lot seg imponere av teknologien og arbeidet som Bydel St. Hanshaugen gjør.

– Jeg er imponert over hva bydelen har fått til med dette pilotprosjektet. Dette er noe vi vil se mer til framover. Med enkel, mobil teknologi gjør dette denne gruppen i stand til å bo for seg selv under oppsyn og greie seg mest mulig selv, uttalte byrådslederen til Dagsavisen.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen