Kjøper kontoreiendom på Lysaker

Kjøper kontoreiendom på Lysaker

Aberdeen har på vegne av eiendomsfondet Aberdeen Eiendomsfond Norge AS kjøpt Vollsveien 2 A og B på Lysaker. Selger er Oslo Areal AS.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Vollsveien 2 A og B er en 11 000 kvadratmeter stor kontoreiendom som består av to tilknyttede bygninger. Eiendommene, som er oppført i 1997 og 1999, har Oracle Norge AS, NetNordic Holding AS, Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen som største leietagere.

Fra et tomt bygg til fullt utleid

- Vi eier naboeiendommen Vollsveien 6 som i løpet av det siste året har gått fra å være et tomt bygg til nå å være fullt utleid. Strategien vår er å ta med oss erfaringene vi har fra Vollsveien 6 til å videreutvikle Vollsveien 2. Dette er en eiendom med gode kvaliteter og solide leietakere i et område vi har tro på i fremtiden, sier Knut Haraldson, Fund Manager i Aberdeen.

Vollsveien 2 A og B ligger i et område av Stor-Oslo som er i utvikling og nærheten til offentlig kommunikasjon gjør dette til en interessant investering for fondet, sier leder for transaksjoner hos Aberdeen Asset Management, Jens-Petter Guthus.

Dette en off-market deal som ble til etter direkte kontakt mellom partene.Vi har handlet med Oslo Areal før og som tidligere viste de seg som en hyggelig og profesjonell motpart, sier Guthus

Aberdeen Asset Management er en av Norges største utleiere av næringseiendom, og forvalter i dag nær 1 million kvadratmeter innen både kontor-, logistikk- og kjøpesentre/handelseiendommer over hele landet.

Til toppen