Kjøper eiendom med 21 leiligheter i Bydel Ullern

Kjøper eiendom med 21 leiligheter i Bydel Ullern

I bystyremøte 14. juni vedtok bystyret at Boligbygg Oslo KF kjøper en eiendom med 21 utleieboliger i Bydel Ullern. Dette er moderne boliger med god brannsikkerhet, og dekker bydelens behov for flere grupper.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Bakgrunnen for kjøpet er at Bydel Ullern har et stort behov for ordinære kommunale boliger, og har anmodet Boligbygg Oslo KF (BBY) om å sikre eiendommen til bydelens disposisjon.

Boligene vil bli benyttet til ulike målgrupper, både mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, men også andre vanskeligstilte. Enkelte leiligheter vil også vurderes benyttet til eldre.

Moderne eiendom på Lilleaker

Eiendommen er lokalisert i bydel Ullern, sentralt beliggende på Lilleaker med kort gangavstand til dagligvarebutikker, øvrig detaljhandel, kollektivtilbud og barne- og ungdomsskole.

Bygningen er på 3 etasjer pluss kjeller, og er på til sammen 1 354 kvadratmeter BRA. I bygningen er det 20 stk. 2- roms leiligheter og 1 stk. 3-roms leilighet. Totalt boareal er 960 kvm.

I tillegg er det 24 parkeringsplasser i parkeringsanlegg under bygget. Leilighetsinndelingen er i tråd med bydelens behov for flere boliger til innbyggere i bydelen som trenger hjelp til å skaffe seg en egnet bolig.

Tilfredsstiller TEK10 og branntekniske krav

Bygget ble oppført i 2014 etter TEK 10, er fullsprinklet og tilfredsstiller alle branntekniske krav. Leilighetene er bygget for utleie med holdbare materialer, og det gjenstår fremdeles tid på 5-årsgarantien fra entreprenør.

Innenfor en radius på 500 meter fra denne eiendommen eier BBY per i dag 9 leiligheter i borettslag eller eierseksjonssameier. Det er dermed lav konsentrasjon av kommunale boliger i området.

105 millioner kroner

Avtalt pris er 105 037 000 kroner. Med fratrekk for parkeringsplassene, gir dette en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boenhetene på kr 98 162 BRA.

Ullern er fortsatt den bydelen som har færrest kommunale boliger, men dette kjøpet øker antallet boliger fra ca. 200 til 220. Den bydelen som har flest kommunale boliger, Bydel Sagene, har 2 105 kommunale boliger (per 31.12.16).

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen