Hva kan man gjøre med naboens trær?

Hva kan man gjøre med naboens trær?

Trær er en av de viktigste årsakene til konflikter mellom naboer. Naboloven har egne bestemmelser om trær. Det viktigste er at ingen tar sagen i egne hender, skriver Krogsveen.

  • Juridisk
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

[factbox id="1"]

Avstand til nabogrense

Et høyt tre som vokser nær gjerdet, kan føre til ulemper for naboen. I slike tilfeller har nabolovens § 3 en bestemmelse om treets avstand til nabogrensen. Ifølge loven kan det ikke stå nærmere naboeiendommen enn en tredel av treets høyde. Er det tolv meter høyt, og vokser minst fire meter fra nabogjerdet, kan det ifølge loven få stå i fred. I utgangspunktet er det ikke avstanden til eiendomsgrensen som skal måles, men lengden fra treets ytterstamme til ”hus, hage, tun eller dyrket jord”. I et villastrøk vil dette i praksis bety nabogjerdet eller -grensen.

Urimelig sjenanse eller ulempe

Selv om treet ifølge § 3 har en ”lovlig” avstand fra nabogrensa, kan § 2 i loven likevel gjøre at det blir ”ulovlig”. I denne paragrafen står det at ingen må ”ha, gjøre eller sette i verk noe” som er urimelig eller til unødig sjenanse eller ulempe for naboeiendommen. Det kan f. eks. være at treet gir vanskelige vekstforhold for plen eller planter, at trekronene hindrer en verdifull utsikt eller at det blir mye skygge på naboeiendommen. Ulempene kan ikke være bagatellmessige.

Eieren av treet må på sin side ha en objektiv og god grunn til ikke å ville fjerne eller beskjære det – det må være ”nevneverdig” om å gjøre for han eller hun at det bli stående. Treet må med andre ord ha en funksjon eller nytteverdi, for eksempel at det gir en viktig skjerming for vind eller innsyn. Uansett snakker vi om skjønnsmessige vurderinger fra begge parter. Trær utløser sterke følelser og konfliktnivået kan bli høyt. Klarer ikke naboene å enes om en løsning, ender slike saker ofte i retten.

[factbox id="2"]

Hekker

Hekker under to meter omfattes ikke av tredelsregelen i nabolovens § 3. Dersom hekken fungerer som fysisk grense mellom eiendommene, er det lov om grannegjerder som gjelder. Loven sier at man fritt kan anlegge en hekk mot naboeiendommen for egen regning – men ikke lengre inn på naboens tomt enn en halv meter. Loven har også en aktsomhetsregel som handler om at hekken ikke skal føre til spesielle ulemper for naboen. Det kan skje dersom den ikke blir stelt og holdt ved like. Ofte er det mest praktisk at hekken er et fellesprosjekt der man avtaler fordeling av kostnader og vedlikehold.

Hva med trær som vokser i grenselinjen?

Trær, kvister og røtter som stikker inn på naboeiendommen, har man rett til å fjerne, men kun fram til grenselinja. Man skal likevel varsle naboen før man begynne å sage i trær og greiner.

Snakk med naboen

Er det trær eller høye hekker på naboeiendommen som skygger for utsikten fra terrassen eller huset ditt? Daler det store mengder løv ned på plenen og oppkjørselen din? Snakk med naboen din! Mange konflikter kan unngås dersom man innleder en dialog og er villige til å høre på naboens argumenter og følelser. Har naboen gode grunner for at de ikke skal kappes ned? Kanskje kan dere ende opp med et kompromiss som begge kan leve med? En gjennomtenkt beskjæring kan kanskje gjøre felling mindre aktuelt. Eller hva med en byttehandel – naboen kan få noen ønsker oppfylt av deg hvis han går med på å fjerne trær som du er plaget av?

Ikke ta sagen i egne hender

Brudd på nabolovens trebestemmelser kan føre til et stort erstatningsansvar. Sager du ulovlig ned naboens trær, er dette å betrakte som skadeverk på annen manns eiendom. Har trærne en beviselig og objektivt verdi for naboen, har du lite å fare med i en rettslig tvist.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen