Høyere investeringsrammer kan gi økt effektivitet

Høyere investeringsrammer kan gi økt effektivitet

Både Kirkenes og Østfold er midt oppe i byggeprosesser. Her deler noen av de involverte sine erfaringer om hva som er viktig når man skal planlegge for mest mulig effektiv drift.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

GUNNAR STUMO, prosjektleder, fra Hospitalitet AS er også nå prosjektleder for nytt sykehus i Kirkenes.

– Det er ikke bygget, men organisasjonen som er hovedspørsmålet i tidlig fase, hevder han. Helse- og annet personell må involveres i prosessen med å finne ut hvordan driften skal foregå. Et annet viktig hjelpemiddel er bruk av IKT. Utfordringen ligger i å få til mest mulig effektiv drift.

– Det viktige i tidlig fase er å finne ut hvordan pasientflyten skal være og tilpasse huset til virksomheten—det er hovedpoenget, understreker han. I Kirkenes er det bestemt hvordan sykehuset skal fungere og se ut, men ikke selve byggemåten.

– Den største utfordringen er å få brukerne og virksomheten til å tenke nye måter å drive virksomhet på, hevder Stumo. Ofte velger oppdragsgiver den ”gamle trygge måten”, da vet man hva man får. En annen utfordring er at bruken av IKT ikke har kommet skikkelig i gang.

– Vi skraper bare i overflaten.

– Nåværende bygningsmasse er veldig dårlig og kostbar i drift, forteller han. Den er uhensiktsmessig i forhold til drift, pasienter og ansatte. Når det bygges nytt vil man gjerne bygge slik at man kan drive mer effektiv klinisk virksomhet. De godkjente planer har som mål at det er 20 millioner kroner i året å spare. Generelt ser Stumo at det kan innebære høyere investering å bygge driftsmessig effektive bygninger.

– Men i offentlig sektor hindres en ofte av at en ikke ser kostnadsramme og driftsøkonomi tilstrekkelig i sammenheng, som kan være uheldig

SKREDDERSYDD

Lov om offentlige anskaffelser har ført til en praksis der entreprenørene bes konkurrere om like løsninger.

– Det vi prøver å åpne for nå er å gi anledning til ulike løsninger når det gjelder selve byggemåten. Det er veldig krevende, sier han. Det betyr mer dialog og forhandlinger med byggebransjen om byggemåter, men er ifølge Stumo å foretrekke.

– Vi er i dialog med byggebransjen, det er i gang. Om beste anbud innebærer bruk av seksjoner eller moduler, kan det være et godt bidrag for å få til passivhus—som er målet. I så fall bygges moduler og seksjoner på fabrikk etter bestilling istedenfor på byggeplassen. Dette mener Stumo gir bedre håndverksmessig standard og kvalitet.

– Vi snakker ikke om standardisering, det bygges «skreddersydd» slik vi skal ha det, presiserer han.

LANGTIDSPERSPEKTIV

Ved Sykehuset Østfold har det vært svært bred brukermedvirkning i planleggingen.

– Det har vært veldig riktig, sier eiendomssjef Anne Charlotte Moe.

– Det har det vært sterkt fokus på nytenkning innenfor pasientbehandlingen. Men vi må ikke glemme bygg og valg av tekniske løsninger. Planleggingen har vært kostnadsstyrt. Livssyklusperspektiv har vært en vurdering, men på grunn av kostnadsrammene har ikke det vært hovedfokus. Løsninger velges ut fra hvordan driftsorganisasjonen skal understøtte en effektiv pasientbehandling.

– Du må ha langtidsperspektiv, understreker Moe. Hvis energieffektivitet skal være en viktig faktor, må det også legges til grunn i et langtidsperspektiv.

– Da er det kanskje en løsning som er dyrere i investeringsøyeblikket, forklarer hun.

MER PROFESJONELLE

– Det er en erkjennelse at jobber FM-organisasjonen riktig så støtter den opp under pasientbehandling. Du må da også tilrettelegge for den organisasjonen. Det vi ser etterpå, innenfor eiendomsperspektivet, er at vi burde vært flinkere til å være tettere på, forklarer hun. Når løsninger skal diskuteres i forhold til driftsperspektivet, har byggherren en gitt investeringsramme.

– Så kommer vi inn på siden.

– Vi må også være dyktigere til å utveksle erfaringer på tvers av regioner, fortsetter Moe.

– Det er viktig å være en lærende organisasjon, vi må bli bedre på å standardisere og sette i system, og være mer profesjonelle. Livssyklusperspektivet må legges til grunn. Vi må ha med alle profesjoner i FM-organisasjonen i organiseringen og driftsfasen når vi planlegger. Da må nok investeringsrammene økes for å legge opp til bedre driftsorganisasjon i forhold til fremtiden, forklarer hun avsluttende.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen