Höegh Eiendom er involvert i flere store prosjekter som de enten eier selv, eller sammen med andre. Målet deres er å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». Bilder fra HasleLinje og Verket Moss.
Höegh Eiendom er involvert i flere store prosjekter som de enten eier selv, eller sammen med andre. Målet deres er å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». Bilder fra HasleLinje og Verket Moss. (Illustrasjon: Höegh Eiendom )

Høyere for Höegh Eiendom

Både inntekter og ambisjoner stiger for Höegh Eiendom. Økte leieinntekter, nye prosjekter på Hasle og utbygging av en helt ny bydel i Moss er drivere i en svært positiv utvikling for selskapet.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Vi er godt fornøyd med åtte prosent vekst i leieinntektene i 2017, men forventer ytterligere vekst som følge av at vi ferdigstiller flere store byggeprosjekter i årene fremover, sier administrerende direktør Eirik Thrygg.

Godt resultat

Höegh Eiendom Holdings konsernregnskap for 2017 viser 8% vekst i leieinntektene som følge av god drift og ferdigstillelsen av rehabiliteringsprosjektet i Wergelandsveien 7. Resultat før skatt endte på 110 MNOK i 2017 mot 118 MNOK i 2016. Korrigert for endringer i salgsgevinster og en reversert nedskrivning i 2016, hadde konsernet en resultatforbedring på 57 MNOK som i hovedsak fordeler seg med 14 MNOK i økte leieinntekter, 13 MNOK i fra boligproduksjon i Moss, 34 MNOK i økt resultat fra deleide selskaper (Hasle og Indekshuset), en høyere netto finanskostnad med - 6 MNOK.

Konsernets resultat og balanse for 2017 viser ikke det totale bildet for Höegh Eiendoms virksomhet da hverken Indekshuset på Solli Plass som eies 50/50 med familien Steinsvik, det store byutviklingsprosjektet Hasle Linje som eies 50/50 med AF Eiendom, og handelssenteret og boligprosjektet Bygg 01 på Hasle som eies 50/50 med Profier, konsolideres i regnskapet.

– Leieinntektene våre vil øke betydelig i årene som kommer, blant annet på grunn av at vi har ferdigstilt Wergelandsveien 7, det nye hovedkontoret til Securitas på Hasle, og det nye hovedkontoret til Skatt Øst i Moss som åpner i september i år avslutter Eirik Thrygg. 

Levende steder

Höegh Eiendom er involvert i flere store prosjekter som de enten eier selv, eller sammen med andre. Målet deres er å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer».

– Når vi vurderer prosjekter, er vi alltid opptatt av hvordan det vil utvikle området i positiv retning», forteller Thrygg. «Et godt eksempel i så måte er det vi gjør i prosjektet Verket i Moss, der vi blant annet utvikler CoWorkingSpace (CWi) i de gamle industrihallene til M. Peterson & Søn. Dette området står nå overfor en total transformasjon og skal bli til en blomstrende bydel med over 3000 leiligheter, en kilometer strandpromenade, næringsvirksomhet, høyskole, idrettshall og alt du ellers trenger for et godt, urbant liv, innen 2038.

Bygger for fremtidens mennesker

Verket i Moss er også et godt eksempel på en filosofi som har gjort Höegh Eiendom til en seriøs aktør og utfordrer i norsk byutvikling.

– Vi ønsker å ha en rolle i fremtidens byrom og er allerede godt i gang i både Oslo, Ski og Moss, sier Thrygg.

– HasleLinje er et godt eksempel på dette, der vi sammen med andre aktører forandrer og fornyer byen for morgendagens mennesker. Samtidig som vi lager ny, moderne infrastruktur, tar vi vare på områdets historiske egenart og skaper dermed et levende og godt miljø for både bedrifter og beboere.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen