Hovseterhjemmet har innfridd til første klima-milepæl

Hovseterhjemmet har innfridd til første klima-milepæl

Hovseterhjemmet er et nytt sykehjem i Oslo med 163 plasser og dagsenter, og skal overleveres til Omsorgsbygg Oslo KF 28. april. Bakgrunnen for prosjektet er Oslo kommunes sykehjemsbehovsplan, som anslår at det er behov for å modernisere 2500 sykehjemsplasser frem mot 2020.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

20. januar ble foreløpig Breeam Nor sertifisering Very Good tildelt i Design og prosjekteringsfasen av Hovseterhjemmet.

Tungt  miljøfokus

Omsorgsbygg har valgt å satse tungt på miljøfokus, og målet har siden oppstart vært sertifisering innen BREEAM-NOR Very Good og Passivhusstandard. Med BREEAM-sertifiseringen på plass er nå er første milepæl innfridd.

God dialog underveis

Olav Skryten startet i WSP Norge i 2013 og var knapt ferdig med omvisningen på kontoret før han ble engasjert av Omsorgsbygg som prosjektleder for prestisjeprosjektet Hovseterhjemmet. Han forteller at prosjektgruppa siden start har jobbet strategisk for å nå miljømålene. - I et prosjekt som skal balansere sårbare sluttbrukere med ambisiøse mål er det viktig med en god dialog underveis. Nøkkelen til å lykkes er et levende styringsdokument som det har vært jobbet med fra dag én og som aktivt oppdateres og brukes.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen