Hovseterhjemmet har innfridd til første klima-milepæl

Hovseterhjemmet har innfridd til første klima-milepæl

Hovseterhjemmet er et nytt sykehjem i Oslo med 163 plasser og dagsenter, og skal overleveres til Omsorgsbygg Oslo KF 28. april. Bakgrunnen for prosjektet er Oslo kommunes sykehjemsbehovsplan, som anslår at det er behov for å modernisere 2500 sykehjemsplasser frem mot 2020.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

20. januar ble foreløpig Breeam Nor sertifisering Very Good tildelt i Design og prosjekteringsfasen av Hovseterhjemmet.

Tungt  miljøfokus

Omsorgsbygg har valgt å satse tungt på miljøfokus, og målet har siden oppstart vært sertifisering innen BREEAM-NOR Very Good og Passivhusstandard. Med BREEAM-sertifiseringen på plass er nå er første milepæl innfridd.

God dialog underveis

Olav Skryten startet i WSP Norge i 2013 og var knapt ferdig med omvisningen på kontoret før han ble engasjert av Omsorgsbygg som prosjektleder for prestisjeprosjektet Hovseterhjemmet. Han forteller at prosjektgruppa siden start har jobbet strategisk for å nå miljømålene. - I et prosjekt som skal balansere sårbare sluttbrukere med ambisiøse mål er det viktig med en god dialog underveis. Nøkkelen til å lykkes er et levende styringsdokument som det har vært jobbet med fra dag én og som aktivt oppdateres og brukes.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen