SATSER PÅ STØRRE UTLEIERE: Daglig leder Kjetil J. Olsen har hentet inn 15 millioner kroner for å tilby sin tjeneste for boligutleiere med større porteføljer.
SATSER PÅ STØRRE UTLEIERE: Daglig leder Kjetil J. Olsen har hentet inn 15 millioner kroner for å tilby sin tjeneste for boligutleiere med større porteføljer. (Foto: Katrine Lunke)

Henter inn 15 millioner for å automatisere boligutleie

Utleieplattformen Husleie.no har gjennomført en emisjon som har gitt selskapet 15 millioner kroner. Blant investorene som kom inn er Gustav Witzøe jr, Bjørn Ingier og Knut Stokke. Selskapet vil bruke kapitalen til å videreutvikle autonomiteten og tjenestespekteret i dagens plattform, og i større grad tilpasse tjenesten til større utleiere.

  • Utleie
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Selskapet har over tid opplevd sterk vekst blant mindre og mellomstore utleiere. Nå tilrettelegger de også for utleiere med større boligporteføljer, som eier bygårder eller har en spredt boligmasse.

– Vi har hatt en betydelig vekst i antall større utleiere som har tatt i bruk vår plattform i de siste månedene. De har andre behov enn de som leier ut en eller et fåtall boliger. Derfor har vi utviklet en egen løsning for dette markedet. Emisjonen har gitt oss mulighet for å forsere dette arbeidet, slik at vi allerede nå har en god løsning for de som eier en bygård eller flere, eller har en spredt boligmasse fordelt på flere selskaper i porteføljen, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

En digital løsning

Husleie.no har i dag markedets mest automatiserte løsning for utleiere. Nå arbeider de for å gjøre den enda mer autonom og intelligent. 

– Vi kommer inn med en digital løsning i et analogt marked. Selv om vi har bygget selskapet på en robust teknologisk plattform, er vi i første rekke en tjenesteleverandør. Husleie.no bidrar til at den administrative forvaltningen av leieforhold blir helautomatisert. Plattformen skal støtte leieforholdets livsløp; fra annonsering, innkreving av husleie, oppsigelse og frem til boligen igjen er klar for utleie. Vi vil bruke smarte løsninger, kall det gjerne kunstig intelligens, blant annet for å sikre at utleier kan få gode profiler på potensielle leietakere, sette riktig pris på utleieobjektet, tilby relevante tjenester og redusere tiden mellom to leieforhold, sier Olsen.

Et viktig argument for å sette ut forvaltningen, er at utleiere som oftest er har en bedre juridisk beskyttelse, enn ved å inngå egne avtaler med leietakere, mener daglig leder Kjetil J. Olsen. Foto: Katrine Lunke

Det norske utleiemarkedet er på i størrelsesorden 50 til 60 milliarder kroner i året. Nær en fjerdedel av befolkningen leier bolig. I tillegg til denne omsetningen er det en rekke aktører som leverer tjenester for utleiere og leietakere, fra servicetjenester, som vasking og vaktmestertjenester, til større vedlikeholdsprosjekter og advokathjelp. Selskapet fjerner noen av de vanligste problemene for utleiere, unødvendig tidsbruk, risikoeksponering og manglende kontroll og oversikt. Det tilbyr en basistjeneste for administrasjon av hver enkelt utleiebolig, samt tilleggstjenester for økt funksjonalitet, mer avansert administrasjon og kjøp av tjenester tilknyttet boligen.

– Vår modell er ikke ulik den flyselskapene har. Basisproduktet på forvaltning er rimelig, men har utleiere behov for noe utover basistjenesten så må man betale ekstra for det. For med dagens boligpriser og markedsprisen ved utleie, er det nødvendig at administrasjonskostnadene holdes svært lav. Vi har en prismodell som reduserer kostnadene ved administrasjon betydelig. I mange tilfeller opp mot 90 prosent av det markedet krever i dag, Med vår løsning er det nærmest ingen forskjell på om en boliginvestor leier ut en eller 250 boliger. Det er denne skalafordelen som vi ser er attraktiv for profesjonelle utleieselskaper, sier Olsen.

En forsikring

Et viktig argument for å sette ut forvaltningen, er at utleiere som oftest er har en bedre juridisk beskyttelse, enn ved å inngå egne avtaler med leietakere. 

– Å sette ut utleieforvaltningen er en rimelig forsikring mot de mange fallgrubene som utleiere står overfor, sier han.

Selskapet har kunder over hele landet og regner med en betydelig vekst i de større byene i 2018.

– De fleste utleiere med større porteføljer av leieboliger har majoriteten av boligene sine i de største byene, og spesielt de fem store. Det er naturlig at hovedvekten av nye kunder og boliger vil komme her. Det ser vi også på investorene som nå har kommet inn. De representerer en god spredning i geografi og bakgrunn, og flere av de eier selv større eller mindre boligporteføljer. For oss er det et kvalitetstegn at våre kunder har såpass tillit og tro på vårt produkt at de i tillegg til å investere i eiendom har tro på god avkastning hos oss, sier Kjetil J. Olsen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen