HENT rehabiliterer Hasle skole

HENT rehabiliterer Hasle skole

Undervisningsbygg og HENT signerte kontrakt i dag på rehabilitering og utvidelse av Hasle skole til 250 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Undervisningsbygg har foreslått å utvide kapasiteten ved Hasle skole fra 480 til 870 elever. Deler av skolen rives mens sentralbygget reguleres til bevaring. Nye skolebygninger er foreslått i to til tre etasjer på nordsiden av sentralbygget og en lav gymsal etableres mot Hovinveien.

Totalrehabiliteres innvendig

Skolen vil få tilfredsstillende og varierte uteoppholdsarealer. Plan - og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at forslaget sikrer åpne fasader mot Hovinveien, etablerer fortau i Haraldsvei, har tilfredsstillende fasademateriale og vegetasjonsdekke og at to trær i Hovinveien blir bevart.

- Hasle skole har behov for mer plass og dette prosjektet omfatter riving av to paviljonger, en garasje, deler av sentralbygget og eksisterende trafostasjon. Resterende del av sentralbygget på skolen som utgjør 3.600 kvadratmeter, skal totalrehabiliteres innvendig i tillegg til oppgradering av fasader og tak. Slik vil vi få et moderne og flott skoleanlegg som skal stå ferdig sommeren 2019, forteller adm. direktør Rigmor Hansen som legger til at sentralbygget er et vernet bygg hvor man må ta spesielle hensyn.

- Vi gleder oss til å ta fatt på nok et skoleprosjekt i Oslo. Det skal oppføres to nye skolebygg og et nytt gymbygg som passivhus på til sammen 7.500 kvadratmeter. Det skal lages en ny kunstgressbane og hele uteområdet skal oppgraderes. Skolen og lokalmiljøet har mye å glede seg, forteller prosjektsjef Knut Dreier i Hent AS.

Til toppen