Godt år for kjøpesentre i Olav Thon Gruppen

Godt år for kjøpesentre i Olav Thon Gruppen

Det fremkommer i nøkkeltallene for 2015 at det var et godt år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon Gruppen, der grensehandelen fortsatt er betydelig. Svekket norsk økonomi påvirker i liten grad omsetningen.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter ved årsskiftet 96 kjøpesentre i Norge. Av disse er 69 hel/deleide og 27 forvaltet. Konsernet drev i 2015 8 av de 10 største kjøpesentrene i Norge.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 62.535 mill, + 4,1%, en økning på NOK 2.453 mill fra 2014. Korrigert for utvidelser, anslås økningen på sammenlignbare arealer å være ca. 3,3 %.

Kjøpesenteromsetningen har i alle årets kvartaler utviklet seg positivt. Også i år viser det seg at været påvirker omsetningsutviklingen. Det dårlige sommerværet i store deler av landet gav svært høye økninger i juli. August hadde mye fint vær og var årets svakeste måned omsetningsmessig.

[img id="1"]

Handelen i desember (julehandelen) økte med 2,1 %. Tallene var svake for første del av desember, etter en svært god avslutning på november med Black Friday. Siste uke før julaften og romjula hadde gjennomgående gode økninger.

Svekket norsk økonomi påvirker i liten grad omsetningen 

Norsk økonomi har gjennom hele året svekket seg betydelig som følge av det sterke oljeprisfallet. Arbeidsledigheten er økende og folk flest er mer usikker på sin egen fremtidige økonomi. Norsk detaljhandel har til tross for dette ikke vært særlig påvirket.

- Fra tidligere perioder med svak norsk økonomi og usikkerhet, har vi ikke sett svekkelser i detaljhandelen. Vi ser derfor fortsatt for oss en god utvikling i norsk detaljhandel også i 2016, sier Tron Harald Bjerke, konserndirektør Eiendom.

Investeringer i eksisterende kjøpesenter

Olav Thon Gruppen har også i 2015 hatt en nokså stor investeringstakt i kjøpesentereiendommer, primært utvidelser av eksisterende sentre. Amfi Orkanger ble ferdigstilt våren 2015. Kvadrat åpnet et tilbygg og Amfi Moa har også del-utbygginger som pågår. Sartor Storsenter ferdigstilte ytterligere arealer. Endelig ferdigstillelse av senteret skjer først i 2016. Det har ellers vært diverse mindre utvidelser ved flere sentre.

[img id="2"]

- Vi ser at Amfi Mandal, Amfi Eidsvoll og Amfi Voss har hatt gode tall i 2015 etter utvidelser utført i 2014. Vi har planlagt flere store utvidelser og nybygg ved våre sentre i 2016. Jessheim Storsenter, Lagunen Storsenter og Amfi Kanebogen ved Harstad er de største prosjektene, sier Bjerke optimistisk.

Ekspanderte med to nye kjøpesentre i Sverige

Olav Thon Gruppen utvidet i 2014 sin kjøpesentervirksomhet i Sverige. I 2015 har vi ervervet ytterligere to kjøpesentre. Ett i tilknytningen til vårt senter Etage i Trollhättan og en større seksjon av kjøpesenteret Torp ved Uddevalla.

God omsetningsutvikling for svenske kjøpesentre

De svenske kjøpesenterne omsatte totalt for SEK 11.241 mill., en økning på SEK 469 mill. Dette utgjør 4,4%. Charlottenbergs Shoppingcenter oppnådde for første gang en omsetning på SEK 2.000 mill.

Grensehandelsentrene har hatt en økning med totalt 6,0%. Den norske kronen har svekket seg betydelig gjennom året og medførte at grensehandelen flatet ut en del mot slutten av året. Likevel er grensehandelen betydelig og det er fortsatt store prisforskjeller i de fleste varegrupper.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen