Gode resultater for Norwegian Property

Gode resultater for Norwegian Property

Norwegian Property ASA rapporterer vekst i leieinntekter og økte eiendomsverdier i 3. kvartal 2015.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

[factbox id="1"]

Leieinntektene øker med 26,3 prosent

De store utviklingsprosjektene er i hovedsak ferdigstilt og flere nye leietakere tok i bruk sine nye arealer i løpet av tredje kvartal 2015. Samlede leieinntekter var NOK 220,7 millioner, en økning fra NOK 187,0 millioner i samme kvartal 2014. Hensyntatt salgene av Finnestadveien 44, Maridalsveien 323 og Lysaker Torg 35 er økningen i leieinntekter 26,3 prosent. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 170,6 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 65,7 millioner.

EPRA NAV økte med NOK 0,28 per aksje

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 118,6 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 107,9 millioner. Etter skattekostnad på NOK 5,2 millioner ble periodens overskudd NOK 71,2 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 0,13. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,37 per aksje per 30. september 2015, opp fra NOK 10,24 per aksje ved utgangen av andre kvartal 2015 (EPRA NAV: NOK 11,70 og EPRA NNNAV: 10,95 ved utgangen av tredje kvartal 2015).

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen