Fusjonsplan for konsernintern fusjon i Entra

Fusjonsplan for konsernintern fusjon i Entra

Styrene i Entra ASA ("Entra") og Entra Eiendom AS ("Entra Eiendom") har 15. september 2015 utarbeidet og signert en felles fusjonsplan for fusjon mellom Entra og Entra Eiendom.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Entra Eiendom oppløses

Forslaget innebærer at Entra overtar samtlige ansatte, eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilhører Entra Eiendom uten vederlag og at Entra Eiendom oppløses.

Fusjonen vil være en forenklet fusjon mellom konsernselskaper etter allmennaksjeloven § 13-24. Gjennomføring av fusjonen er betinget av at fristen for innsigelser fra kreditorer har utløpt, at eventuelle innsigelser fra kreditorer har blitt avklart og at fusjonen ikke vesentlig forringer selskapenes posisjon overfor kontraktsmotparter eller andre tredjeparter. 

 Fusjonsplanen vil bli meldt til Foretaksregisteret, og aksjeeierne i Entra vil motta en skriftlig underretning om fusjonen. Brevet til aksjeeierne følger vedlagt denne meldingen.

 Styrene i Entra og Entra Eiendom har til hensikt å fatte endelig fusjonsvedtak 28. oktober 2015, og fusjonen er forventet å tre i kraft innen 31. desember 2015.  

Ny debitor og låntager

Fra ikrafttredelsestidspunktet vil Entra være ny debitor og låntager for følgende noterte lån utstedt av Entra Eiendom:

 

- ISIN NO0010552466 Entra Eiendom AS 09/19 5,55%, ticker ENEID29

- ISIN NO0010592363 Entra Eiendom AS 10/17 4,70%, ticker ENEID41

- ISIN NO0010641806 Entra Eiendom AS 12/17 FRN, ticker  ENEID55

- ISIN NO0010662869 Entra Eiendom AS 12/15 FRN, ticker ENEID59

- ISIN NO0010670995 Entra Eiendom AS 13/23 5,00%, ticker ENEID60

- ISIN NO0010673700 Entra Eiendom AS 13/18 FRN, ticker ENEID64

- ISIN NO0010686660 Entra Eiendom AS 13/20 4,25%, ticker ENEID69

- ISIN NO0010715931 Entra Eiendom AS 14/19 FRN, ticker ENEID79

- ISIN NO0010735830 Entra Eiendom AS 1,67% CERT 154 121015, ticker ENEID86

- ISIN NO0010741721 Entra Eiendom AS 1,50% CERT 153 101215, ticker ENEID87

- ISIN NO0010740061 Entra Eiendom AS 15/22 2,45%, ticker ENEID88

 

Debitorskiftet vil ikke medføre endring i lånenes ISIN. Etter gjennomføring av fusjonen vil børsmeldinger vedrørende lånene bli sendt fra Entra som utsteder på ticker ENTRA.  

Debitorskiftet vil også omfatte eventuelt ytterligere lån utstedt av Entra Eiendom før ikrafttredelse av fusjonen.

Følgende lån utstedt av Entra Eiendom forfaller før ikrafttredelsestidspunktet for fusjonen, og vil dermed ikke bli omfattet av debitorskiftet:

- ISIN NO0010662869 Entra Eiendom AS 12/15 FRN, ticker ENEID59

- ISIN NO0010735830 Entra Eiendom AS 1,67% CERT 154 121015, ticker ENEID86

- ISIN NO0010741721 Entra Eiendom AS 1,50% CERT 153 101215, ticker ENEID87

MILJØBYGG/22. mai 2018

Skal bygge Lillestrøms mest miljøvennlige boligprosjekt

Skanska har høye miljøambisjoner for boligprosjektet Aveny Vest, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Prosjektet vil bestå av 176 selveierleiligheter fordelt på tre selvstendige bygg med svært god beliggenhet i hjertet av Lillestrøm. Les hele saken

Til toppen