Fossilfri og energieffektiv byggsektor

Fossilfri og energieffektiv byggsektor

Om få år blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje, og samtidig må nye og eksisterende bygg bli mer energieffektive. Varmepumper vil være en sentral løsning for å oppnå dette.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Grønn Byggallianse inviterer til "Fossilfri og energieffektiv byggsektor" i samarbeid med Norsk Varmepumpeforening og Rørentreprenørene Norge. Konferansen gir deg aktuelle foredrag og en gyllen anledning til å knytte nye kontakter.

Fremtidsrettet og hverdagslig praktisk

Nær nullenergi-bygg er tema for flere innlegg på konferansen. Vi har også en rekke praktisk rettede innlegg om riktig beregning, prosjektering og installasjon av varmepumper. I sum mener vi programmet er relevant for de fleste som ønsker klimavennlige bygg med energieffektiv oppvarming og kjøling.

Nyttig for bestillere

Temaene på konferansen er skreddersydd for de som utvikler, eier eller forvalter bygninger.

– Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet, poengterer daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

– Samtidig finnes det eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt. På konferansen presenterer Grønn Byggallianse sitt tipshefte som skal gjøre det lettere for byggherrer å oppnå optimal kost/nytte-faktor for varmepumpesystemer.

Praktisk om programmet

 

Utdrag fra programmet på dag 1:

 • Fremtidens energisystem, nye forbruksmønstre og nye teknologier.
 • Betydningen av bygg og effekt i energisystemet.
 • Eiendomssektorens veikart mot 2050.
 • Hva påvirker valg av oppvarmingsløsninger i nesten nullenergibygg?
 • Varmepumpekonsepter i tilnærmet nullenergibygg (NZEB) - resultater fra feltmålinger.

Utdrag fra programmet på dag 2:

 • Varmepumper i nye bygg - byggekrav og lønnsomhet.
 • Optimale energiløsninger for nullenergibygg.
 • Hva koster egentlig vannbåren varme?
 • Muligheter for energimerkeordningen for bygg.
 • Nytt tipshefte - Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger.
 • Nye kuldemedier på full fart inn i markedet.
 • ZEN - Løsninger for framtidens bygninger og byområder.
 • Økern Sentrum - et av de største og mest ambisiøse områdeutviklingsprosjektene i Norge.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen