Forvalter for fellesskapet

Forvalter for fellesskapet

Statskog er statens verktøy for å ivareta og utvikle felles eiendomsverdier på vegne av det norske folk. Det er dømt til å skape debatt.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Leserinnlegg av Trond Gunnar Skillingstad, Kommunikasjonssjef i Statskog.

Noen mener Statskog selger for lite eiendom, mens andre mener at vi selger for mye. Mange mener at de betaler for mye for festetomt og jaktterreng, mens andre mener at staten burde få mer penger ut av alle verdiene som 59 millioner dekar representerer. Men Statskog styres ikke gjennom at vi selv tar temperaturen på den løpende samfunnsdebatten. Vår retning avgjøres i vedtekter, lover, retningslinjer og vedtak i foretaksmøtet.

Mye fjell

Navnet «Statskog» kan gi feilkoblinger. Sannheten er at 80 prosent av Statskogs eiendommer ligger over tregrensa, og nesten halvparten er vernet. Områdene krever likevel at vi som grunneier bruker betydelige ressurser, samtidig som inntektene som regel er relativt små.

Grunneierrollen på disse områdene gir ikke store økonomiske verdier, men gir folk tilgang til jakt- og fiske. Dessuten bidrar arbeidet til å sikre områdene i fellesskapets eie.

Trekker lodd

I våre terreng stiller alle jegere likt. Er områdene spesielt attraktive, trekker vi lodd mellom interesserte jegere. Vi gjør altså ikke forskjell på folk. I tillegg skal vi ha priser som gjør det mulig for de aller fleste å bruke våre tilbud. Men vi kan heller ikke dumpe prisene eller gi bort jaktmuligheter. Da ville vi ødelegge for andre som forsøker å skape næring ut av utmarksressurser.

Det forretningsmessige grunnlaget er klarere innen Statskogs eiendomsforvaltning. Vi forholder oss til reelle tomteverdier ved salg, feste og innløsing, gjerne etter vurdering fra uavhengig takstmann. Hvis vi valgte å gå lavere enn reelle tomteverdier, ville vi gi bort fellesskapets verdier til enkeltpersoner. Det er ikke i nærheten av å være Statskogs mandat.

Aktør i grønt skifte

Siden det er så mange små skogeiere i Norge, er Statskog landets største skogeier med sine seks prosent av all produktiv skog. Det gir jakt- og fiskemuligheter for folk flest. I tillegg gir det sikre leveranser til norske sagbruk, utvikling av verdensledende teknologi og ikke minst bærekraft i moderne skogsdrift. Her opererer Statskog som kommersiell og langsiktig skogeier, og spiller en rolle i det grønne skiftet.

Kjøp og salg av eiendom

Statskog ønsket i 2010 å kjøpe skogeiendommer fra Orkla på til sammen 1,1 millioner dekar. Stortinget gjorde dette mulig gjennom vedtak om finansiering. Oppkjøpet åpnet for omfattende salg av spredte skogeiendommer som Statskog eide fra før. Arronderingssalget skjer etter kriterier vedtatt i foretaksmøtet, og har bidratt til å effektivisere Statskogs drift. Samtidig har det styrket næringsgrunnlaget for lokale skogeiere. Så langt har Statskog solgt om lag 0,4 millioner dekar. Eiendommene er stort sett kjøpt av lokale gårdbrukere.

Børs og katedral

Statskog skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Vi utfører også myndighetsoppgaver etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Gjennom eierskapet har staten mulighet til å nå ulike politiske mål knyttet til forvaltningen av skog- og utmarksarealer.

Spenningen mellom børs og katedral på fellesskapets eiendom er en naturlig del av samfunnsdebatten. Heldigvis. For det betyr jo at verdiene vi forvalter og valgene vi gjør er viktig for folk.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen