Kvinner i eiendom arrangører. Fra venstre:  Fiona G. Yan (For Ynde), Anja Amundsen (Girl Crush), Siri A. Olsen (Girl Crush) og Marte Semb Aasmundsen (Aasmundsen Consulting)
Kvinner i eiendom arrangører. Fra venstre: Fiona G. Yan (For Ynde), Anja Amundsen (Girl Crush), Siri A. Olsen (Girl Crush) og Marte Semb Aasmundsen (Aasmundsen Consulting) (Foto: Aasmundsen Consulting)

Fortsatt få kvinner i ledende posisjoner

Kun 5 av 50 daglige ledere i de største eiendomsselskapene basert på driftsinntekter i Norge er kvinner. Selv om vi bor i et relativt likestilt land møter man som kvinne fortsatt fordommer, kanskje særlig i mannstunge bransjer.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Arrangementet Kvinner i Eiendom torsdag 12. april ønsker å belyse denne tematikken og inviterer til en kveld der bransjen kan senke skuldrene, dele utfordringer, erfaringer, fordeler og ulemper ved det å være kvinne i eiendom. Arrangementet er i regi av Girl Crush, For Ynde og Aasmundsen Consulting, og sammen med eiendomsselskapet Bonum har de invitert kvinnelige rollemodeller i eiendom til å delta under arrangementet.

– Arrangementet er nesten fullbooket, og vi er overveldet over responsen, men ikke overrasket, det virker som om dette er en etterlengtet arena for kvinner i bransjen, sier en av medarrangørene Marte Semb Aasmundsen i Aasmundsen Consulting.

Ta sjansen

Hvis man ser bort ifra Studentskipnaden Oslo som har 14 kvinnelige styreverv, har de 50 største eiendomsselskapene basert på driftsinntekter i Norge i underkant av 14% kvinner i styrene. Av disse er det totalt 4 kvinner som er styrets leder. Med få kvinner som beslutningstagere, blir ofte det som utformes og bygges i Norge basert på et mannlig perspektiv.

– Jeg tror at flere kvinnelige beslutningstakere i vår bransje vil tilføre andre kvaliteter med hensyn til utforming av bygg. Samfunnet vinner på mer mangfold, også innen eiendom. Utfordringen ligger i å få kvinner inn i posisjoner som gjør dette mulig. Forhåpentligvis er arrangementer som dette med på å inspirere kvinner til å ta sjansen, både til å klatre karrierestigen og starte sin egen virksomhet, sier en av foredragsholderne, Guro Tuv i TD Legal AS.

Inspirerer

Bransjen har gitt uttrykk for at de ønsker å få kvinner opp og frem, men for å få dette til må arbeidet systematiseres og forankres i strategi og prosedyrer. Ikke minst når det gjelder rekruttering og språket i utlyste stillinger. Møteplasser hvor man samles om tematikken og belyser gode rollemodeller som allerede finnes i bransjen er en av tiltakene som kan bidra til endring. Kvinner i Eiendom ønsker å løfte frem gode eksempler og har samlet et kvinnesterkt debattpanel og dyktige foredragsholdere. På Kvinner i Eiendom vil du blant annet få høre inspirerende historier og refleksjoner fra Kirsti Høiseth (eiendomsutvikler og eier av Olai Eiendom AS og Fossen Eiendom AS), Fatimah N. Mahdi (designer hos Arkitektskap AS), Guro Tuv og Marte Dalåker (eiere og advokater TD Legal AS), Sonja Horn (direktør for eiendomsforvaltning i Entra AS) og Karianne Amlie (megler og hovedaksjonær i Aktiv Grønland/Bjørvika, programleder i 4 sesonger for Boligjakten på TV3).

– Bonum er opptatt av en balansert organisasjon på alle måter og vi ser helt klart fordelene med å øke kvinneandelen. Vi syns det er fint å kunne bidra til tiltak som samler kvinner i eiendom og som kan inspirere både arbeidsgivere og arbeidstakere i næringen, og ikke minst gi våre egne ansatte og ledelse anledning til å gå dypere inn i temaet. Vi gleder oss!, sier Ruben Wilhelmsen, markedssjef og partner i Bonum.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen