Forsker på bygningsintegrerte solcelleanlegg

Forsker på bygningsintegrerte solcelleanlegg

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Lavere pris, høyere effektivitet, og økonomiske incentiver har skapt økt etterspørsel etter solcelleanlegg for bygninger. Nå ønsker forskere ved NTNU, SINTEF, IFE og Teknova sammen med en rekke partnere å kartlegge hvordan bygningsintegrerte solcelleanlegg kan optimaliseres for norske forhold.

FoU-prosjektet «Bygningsintegrerte solceller for Norge» skal se på hvordan solceller kan integreres i takplater og fasadematerialer. Prosjektet har som mål å identifisere og utvikle robuste løsninger for solcellepanel tilpasset norsk klima og byggetradisjoner.

Kontinuerlig forbedring av solceller

- Generelt kan man si at det har vært en kontinuerlig utvikling av solceller. Både i forhold til at eksisterende materialer får bedre virkningsgrad, men også at nye materialer og teknologier utvikles og med tiden gir bedre virkningsgrad, innleder Bjørn Petter Jelle, professor ved NTNU og sjefforsker ved SINTEF.

- Det vi ser innen byggenæringen er et økt fokus på bygningsintegrerte solceller (BIPV-systemer). En fordel med slike solcelleanlegg for mange er at de ser mye bedre ut siden de er integrert i et vanlig tak eller fasade, fortsetter han.

- En annen fordel med integrasjon er at solcellene er en del av taket eller fasaden i et nybygg. Solcelletaket eller -fasaden er det vanlige taket eller fasaden, uavhengig av type tak og fasade som velges. I tillegg er solcelletaket en del av taktekkingen og innfrir kravene til denne typen taktekking, og tilsvarende for fasader. Man slipper da også ekstra materialkostnader sammenlignet med solcellepanel som legges utenpå vanlige tak eller fasader, samt at monteringskostnadene, som er en stor kostnad, blir vesentlig redusert, sier han.

Snø som problem for solceller

Prosjektet har blant annet et fokus på snø- og iseffekt på solenergiutbyttet og bestandigheten, samt avanserte materialoverflater for å unngå snø- og isdannelser.

- Det som er planlagt er at vi skal se på lysforhold og overflater på solcellepanel. Om vinteren er det ikke så mye sol som om sommeren, men den er mer verdifull fordi det er da du trenger den mest. Noe mange glemmer er at man kan få en del refleksjon fra snø som kan fanges opp av solceller. Vi skal blant annet se på hvor mye dette betyr for effekten, sier han.

- Vi vil se på hvilken betydning snø- og isdannelse har på effektivitet og robusthet. Vi vil også ha fokus på å utvikle nye materialoverflater som gjør at snø og is ikke fester seg på solcellene, sier forskeren.

Selvrensende vinduer og superhydrofobiske materialer

Superhydrofobiske materialer har fascinert byggenæringen i lengre tid. Denne teknologien kan anvendes for selvrensende vinduer, men det finnes også andre materialteknologier, f.eks. titandioksyd og hydrofile overflater. Forskerne ønsker å se på hvordan denne eller andre teknologier kan anvendes for solceller på bygninger.

- Det er et viktig poeng at materialene må være tette mot vann. Vi må samtidig unngå problemer med kondensering og fukt. Når man lager nye løsninger for bygg må man se på helheten og bygningsfysikken. Vi må forstå hvordan varme- og fukttransport opptrer i bygg når man anvender nye materialer og teknologier, avslutter han.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen