Fornybar varme til Omsorgsbygg

Fornybar varme til Omsorgsbygg

Omsorgsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av fjernvarme til seks bygg som dermed blir mer miljø- og klimavennlige.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Avtalen omfatter 2,4 GWh (2,4 millioner kilowattimer) fjernvarme som dekker oppvarmingsbehovet til seks av Omsorgsbyggs bygninger. 2,4 GWh tilsvarer varmebehovet til 400 gjennomsnittlige Oslo-leiligheter.

– Vi er svært fornøyd med å ha inngått denne avtalen. Oslo kommune er en langsiktig og verdifull kunde for Hafslund Varme. Prosessen fram til avtalen har vært god, sier Jane Koppang, salgsansvarlig i Hafslund Varme.

En av landets største eiendomsforvaltere

Omsorgsbygg Oslo KF er en av landets største eiendomsforvaltere med en eiendomsmasse på mer enn 900.000 kvadratmeter. Dette omfatter kommunale barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale eiendommer. Foretakets hovedmål er å være ledende på bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Oslo kommune var tidlig ute med å erstatte oljefyrer med fjernvarme i kommunale skoler som ligger i nærheten av fjernvarmenettet.
Omsorgsbygg faset ut all bruk av fossil fyringsolje i 2011 og anleggene som nå skal konverteres til fjernvarme går på bioolje.

Klimavennlige løsninger

Oslo kommune er en pådriver for å fase ut fossile energikilder i oppvarmingen av Oslo, og fjernvarme er et godt fornybart alternativ og en del av energikretsløpet i Oslo.

– Fornybar fjernvarme fra Hafslund er det beste alternativet for Omsorgsbygg når vi skal konvertere eksisterende bygningsmasse fra bioolje til en annen miljø- og klimavennlig løsning.
Det å etablere fjernvarmeløsninger i vår bygningsmasse understøtter det ansvaret virksomheter i Oslo kommune har for å søke klimavennlige løsninger , sier assisterende eiendomsdirektør Kjetil Maalø Myklebust.

I fjernvarmeproduksjonen utnytter Hafslund Varme spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. Varmen leveres gjennom det eksisterende, omfattende fjernvarmenettet, som dekker 25 prosent av varmebehovet i Oslo.

– Det er varslet et forbud mot å bruke fossil olje til oppvarming av bygg i Oslo fra 2020. Ved å bytte til en fornybar varmekilde nå, er det fortsatt mulig å få støtte fra Klima- og energifondet i Oslo, opplyser Jane Koppang.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen