Forkjøpsrett på over 90 000 boliger

Forkjøpsrett på over 90 000 boliger

Usbl kan nå tilby sine medlemmer forkjøpsrett på over 90 000 boliger rundt i hele Norge. Fra og med 1. september 2017 trer nemlig Boligbyggelaget BOB inn i den eksisterende ordningen med storbyansiennitet, som gir felles forkjøpsrett mellom noen av landets største boligbyggelag.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Usbl sine medlemmer får med det forkjøpsrett på godt over 90 000 boliger. Dette inkluderer, i tillegg til Usbl sine egen boliger, boliger i de øvrige storbylagene - Bate i Rogaland, BOB og Vestbo på Vestlandet, TOBB i Midt-Norge, Nobl (tidl. Bodø boligbyggelag) i Nordland og Bonord i Troms og Finnmark.

90 000 boliger i hele Norge som omfattes av ordningen

- Ved at BOB kommer inn tilføres ca 17 500 boliger på Vestlandet inn i ordningen med storbyansiennitet. Dette vil styrke forkjøpsretten som vår viktigste medlemsfordel, og det er nå i overkant av 90 000 boliger i hele Norge som omfattes av ordningen. Anslagsvis omsettes ca. 10 prosent av disse boligene hvert år, og dette betyr en betydelig medlemsfordel for våre medlemmer. En av fordelene med denne ordningen sett opp mot andre tilsvarende ordninger, er at disse boligene dekker markedet rundt de 5 største universitetsbyene. Dette er områder som opplever en stor grad av tilflytting, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Storbysamarbeidet er en betydelig aktør i boligsamvirket og forvalter til sammen ca. 159 000 boliger (av disse omfattes 90 000 av ordningen). Alliansen har ca. 340 000 medlemmer og representerer over 1/3 av medlemsmassen i norske boligbyggelag. Alle boligbyggelagene som er med i storbysamarbeidet er i tillegg betydelige utbyggere av nye boliger i sitt nedslagsfelt.

MILJØBYGG/22. mai 2018

Skal bygge Lillestrøms mest miljøvennlige boligprosjekt

Skanska har høye miljøambisjoner for boligprosjektet Aveny Vest, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Prosjektet vil bestå av 176 selveierleiligheter fordelt på tre selvstendige bygg med svært god beliggenhet i hjertet av Lillestrøm. Les hele saken

Til toppen