Fokus på livssyklusløsninger hos Caverion

Fokus på livssyklusløsninger hos Caverion

Med livssyklustilnærmingen ønsker Caverion å skille seg ut som en tydelig og innovativ leder i bransjen.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Selskapets amb­isjoner og fokus er på helhetlige løsninger for kompleks tverrfaglig integrasjon og forvaltning. Selskapets styrke ligger i deres grundige forståelse av kompleksiteten i byggteknologier og industrielle prosesser.

Vi har snakket med Fredrik Strand, konserndirektøren i Caverion, om deres syn på livssyklus­modellen.

- Vi ivaretar hele livssyklusen fra separate fag til avanserte totalløsninger. Få av våre konkur­renter har denne muligheten. Vi ser en økende etterspørsel etter livssyklusløsninger, og jeg har stor tro på at livssyklus-satsningen er nøkkelen til fremtidig suksess for Caverion, sier Strand.

- Hver medarbeider spiller en viktig rolle i gjennomføringen av livssyklusmodellen. Enten du er elektriker, rørlegger, servicetekniker, selger eller controller, har jobben din betydning for den totale livssyklusen til en bygning eller en effektiv industriell prosess, sier han.

- Poenget er ikke bare å sikre at de tekniske installasjonene fungerer som individuelle enheter, men at de er godt integrert og optimalisert for å sikre et optimalt inneklima. Dette skal vi klare uavhengig om det er for et aksjeselskap, en skole, et sykehus eller et produksjonsanlegg, sier Strand.

Hva livssyklus betyr for Caverions medarbeiderne

For Caverions medarbeidere betyr livssyklusmodellen kontinuitet, og gjen­nom flere tiår lærer man å kjenne byg­ningen som sin egen lomme. Samtidig lærer man raskt å se hva slags vedlike­hold, forbedringer og moderniseringer bygningen trenger.

- Langsiktigheten i livssykluspros­jektene gjør at regelmessig samarbeid og god kommunikasjon med kunden er spesielt viktig. På den andre siden vil det ikke være behov for å diskutere budsjettet med kunden hver gang det er noe som skal repareres eller renoveres, noe som gir oss mer spillerom i arbeidet vårt. Selvfølgelig lønner det seg å være kostnadseffektiv, fordi sparte kostnader betyr tjente penger, avslutter han.

Trygg bading

På grunn av befolkningsveksten bestemte byen Espoo i Finland å bygge en skole, kombinert med et innendørs svømme­basseng og valgte å prøve livssyklus­modellen.

- Byen Espoo ønsket å finne ut om livssyklusmodellen er mer kostnadseffektiv og har høyere kvalitet enn ved­likehold som implementeres gjennom en tradisjonell serviceavtale, sier Jarno Salminen, teknisk sjef hos Caverion.

- Når det gjelder kvaliteten, har samarbeidet fungert meget bra, sier Jarmo Ikävalko, sportssjef, i byen Espoo.

- Alle årlige vedlikeholdsoppgaver har blitt gjennomført som planlagt, og det er ikke noe etterslep på vedlikehold. Det viktigste er at ting blir fikset med en gang, hvis det går i stykker, sier han.

- Kan ikke tro at det er 10 år gammelt

Et livssyklusprosjekt skiller seg fra en vanlig vedlikeholdskontrakt, både fra kundens ståsted og vedlikeholdsarbeiderens ståsted. For sluttbrukeren, er den viktigste fordelen klar.

-I ett ord: kvalitet, sier Jarmo Ikävalko.

Jarno Salminen er enig. - Da jeg begynte her som sjef i mars 2014, fant jeg det vanskelig å tro at bygningen er over ti år gammel. Alt var i god og ren stand. Bygningen har blitt godt ivaretatt, sier han.

I et langsiktig prosjekt blir servicet­eknikeren godt kjent med bygget. Det er kontinuitet i livssyklusmodellen som Tommi Tuominen verdsetter mest.

- Det beste er vissheten om at din ar­beidsplass ikke plutselig endres. Du vet hva som skjer i bygningen, og du kan jobbe for fremtiden. I tillegg har du mer innflytelse på hva som blir gjort, avslutter han.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen