Lade Allé.
Lade Allé. (Illustrasjon: Arcasa arkitekter AS)

Flere nye prosjekter

Spennarmering AS har igjen engasjert CCL Norway AS og THiLT Engineering AS til å levere løsning med etterspente dekker til flere av sine prosjekter i Trondheim. Bestillingen består i 4 prosjekter med et totalt areal på ca. 30 000m2

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Strinda Hageby BT 3: ca 11 300m2, felles parkeringskjeller og 2 blokker, fordelt over 6 etasjer.

Lade Alle 65: ca 9 500m2, felles parkeringskjeller og 3 blokker, fordelt over 5 etasjer.

Vigtil Terrasse: ca 4 800m2, fordelt over 4 etasjer.

Munkvoll Hage: ca. 4 900m2, fordelt over 4 etasjer.

Leveransene  omfatter ca. 150 000kg spennarmering med tilhørende produkter. Flere av dekkene er planlagt utført som CCL DECK, med fiberarmering. Leveransen vil utføres i 2018.

THiLT Engineering AS leverer komplett prosjektering av dekkene og CCL Norway AS leverer spennarmering.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen