Flere byggetillatelser til næringsbygg
(Bilde: Ove Skår)

Flere byggetillatelser til næringsbygg

Sesongjusterte tall på igangsettingstillatelser viser at antall kvadratmeter bruksareal til næringsbygg gikk opp med 55 prosent fra mars til april.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en nedgang i bruksareal til næringsbygg siden april i fjor, med en utflating siden februar.

Svak nedgang for nye boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 2 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en kraftig vekst fra februar til mars. Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling i antall igangsettingstillatelser siden april 2013, etterfulgt av en økning fra september 2014.

Tillatelse til 29 200 nye boliger siste tolvmånedersperiode

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 29 200 nye boliger. Det er en økning på 6 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,4 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 6 prosent mer enn i perioden før.

[img id="1"]

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen