Flere byggetillatelser til næringsbygg
(Bilde: Ove Skår)

Flere byggetillatelser til næringsbygg

Sesongjusterte tall på igangsettingstillatelser viser at antall kvadratmeter bruksareal til næringsbygg gikk opp med 55 prosent fra mars til april.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en nedgang i bruksareal til næringsbygg siden april i fjor, med en utflating siden februar.

Svak nedgang for nye boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 2 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en kraftig vekst fra februar til mars. Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling i antall igangsettingstillatelser siden april 2013, etterfulgt av en økning fra september 2014.

Tillatelse til 29 200 nye boliger siste tolvmånedersperiode

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 29 200 nye boliger. Det er en økning på 6 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,4 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 6 prosent mer enn i perioden før.

[img id="1"]

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen